• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

511.801 doanh nghiệp khai thuế điện tử

Tính đến hết năm 2015, đã có 511.801 doanh nghiệp (DN) trong cả nước thực hiện khai thuế điện tử (đạt 99 số DN đang hoạt động), với trên 26,6 triệu hồ sơ thuế điện tử.

Kê khai thuế qua mạng để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Kê khai thuế qua mạng để tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Cũng theo Tổng cục Thuế, đến nay có trên 484,7 nghìn DN đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế (đạt 95,5) và đã có 39 ngân hàng kết nối với cơ quan Thuế để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Riêng trong tháng 12/2015, có trên 38 nghìn tỷ đồng nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử (chiếm 72,35 tổng số nộp NSNN) với trên 112,8 nghìn chứng từ nộp thuế điện tử (chiếm 64,78 tổng số chứng từ nộp thuế). Tổng số tiền đã nộp vào NSNN bằng hình thức điện tử trong năm 2015 đạt trên 157 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục ứng dụng CNTT trong việc giao dịch giữa cơ quan thuế với DN để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý thuế.

Theo Báo hải quan

Contact Me on Zalo