• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 147C

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 147C

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐIỂM TB XẾP LOẠI
TDDA TTNH
1 PHAN THỊ PHƯƠNG ANH 21/05/1977 VĨNH LONG 6 6 6.0 TRUNG BÌNH
2 LÊ DZUY BẰNG 17/09/1970 TPHCM 7 6 6.5 TRUNG BÌNH
3 NGÔ THỊ NGỌC CHÂM 02/05/1976 TPHCM 8 6 7.0 KHÁ
4 LÊ NGỌC HƯƠNG GIANG 1983 BÌNH PHƯỚC     0.0 KHÔNG ĐẠT
5 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 11/06/1983 QUẢNG NAM     0.0 KHÔNG ĐẠT
6 NGUYỄN THỊ THÍCH 20/07/1987 QUẢNG NGÃI     0.0 KHÔNG ĐẠT
7 ĐỖ THÙY TRANG 12/12/1990 TÂY NINH 8 6 7.0 KHÁ
8 TRẦN THỊ BÍCH YẾN 25/09/1987 QUẢNG NGÃI     0.0 KHÔNG ĐẠT
9 TRẦN VĂN CHÍ 10/09/1984 BÌNH ĐỊNH 8 5 6.5 TRUNG BÌNH
10 ZHANG SHEN XIAO 21/04/1976 SHANDONG 7 6 6.5 TRUNG BÌNH

Bài viết liên quan