• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 151A

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 151A

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐIỂM TB XẾP LOẠI
KTQT LKT
1 NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG 20/11/1987 ĐỒNG NAI 8 8 8.0 GiỎI
2 NGUYỄN THỊ ĐÀO 03/11/1987 NAM ĐỊNH     0.0 KHÔNG ĐẠT
3 NGUYỄN NGỌC 13/06/1980 HÀ NỘI 7 5 6.0 TRUNG BÌNH
4 DƯƠNG ÁNH HIỀN 17/12/1981 TP. HCM 8 9 8.5 GiỎI
5 NGUYỄN THỊ HOA 05/05/1984 THANH HÒA 8 7 7.5 KHÁ
6 PHAN THỊ MINH HUYỀN 15/04/1987 ĐỒNG NAI 8 8 8.0 GiỎI
7 VÕ THỊ HUYÊN 28/01/1988 BÌNH THUẬN 8 8 8.0 GiỎI
8 LÊ NGỌC LAN 03/03/1989 TP.HCM 8 7 7.5 KHÁ
9 HỒ NGỌC LỆ 17/09/1967   8 7 7.5 KHÁ
10 TRẦN THỊ MỸ NGA 04/05/1985 VĨNH LONG 8 7 7.5 KHÁ
11 VÕ THỊ NGỌC NGA 20/04/1974   8 8 8.0 GiỎI
12 NGÔ THỊ THANH NGA 16/03/1988   8 8 8.0 GiỎI
13 ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN 17/09/1986 ĐỒNG NAI 8 8 8.0 GiỎI
14 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 10/04/1974 HẢI DƯƠNG 8 7 7.5 KHÁ
15 KIỀU LIÊN NHANH 01/01/1983 Tp.HCM 8 6 7.0 KHÁ
16 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 06/09/1987 TP.HCM 8 7 7.5 KHÁ
17 PHẠM LÊ HOÀI PHƯƠNG 11/06/1990 PHÚ YÊN 7 7 7.0 KHÁ
18 LÊ THỊ THANH TÂM 12/12/1985 TP.HCM 8 7 7.5 KHÁ
19 LÊ MINH TIẾN 26/05/1989 VŨNG TÀU 7 6 6.5 TRUNG BÌNH
20 TRỊNH PHẠM TOÀN 19/01/1986 KHÁNH HÒA     0.0 KHÔNG ĐẠT
21 HUỲNH THỊ KIM TUYẾN 24/04/1977 KHÁNH HÒA     0.0 KHÔNG ĐẠT
22 BÙI PHẠM MINH THƯƠNG 06/05/1983 Tp.HCM 9 6 7.5 KHÁ
23 PHAN THANH TRANG 25/01/1979 BẾN TRE 8 8 8.0 GiỎI
24 LÊ THỊ HỒNG TRÚC 27/08/1987 LONG AN 8 7 7.5 KHÁ
25 NGUYỄN THỊ THU VÂN 16/01/1991 QUẢNG TRỊ 8 7 7.5 KHÁ
26             0.0 KHÔNG ĐẠT

Bài viết liên quan