• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 152C

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 152C

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐIỂM TB XẾP LOẠI
PLKT KTTC
1 NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU 11/06/1979 BÌNH ĐỊNH 7 7 7.0 KHÁ
2 PHẠM THỊ DIỆP 21/03/1982 QUẢNG NGÃI 8 8 8.0 GIỎI
3 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG 06/10/1988 TPHCM 9 7 8.0 GIỎI
4 PHAN THỊ ÁNH ĐÔNG 13/11/1984 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 GIỎI
5 PHẠM THỊ KIM HƯƠNG 29/07/1988 TPHCM 8 8 8.0 GIỎI
6 LÊ THỊ PHƯƠNG KHÁNH 21/02/1990 LONG AN 8 7 7.5 KHÁ
7 NGUYỄN THỊ LỆ 03/01/1977 ĐAK LAK 8 8 8.0 GIỎI
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 07/03/1987 AN GIANG 8 8 8.0 GIỎI
9 LÊ THỊ LỤC 15/10/1981 THANH HÓA 8 7 7.5 KHÁ
10 LÊ HOÀNG NHÃ PHƯƠNG 30/08/1988 TÂY NINH     0.0 KHÔNG ĐẠT
11 LƯƠNG QUỲNH ANH PHƯƠNG 17/05/1991 ĐAK LAK 9 8 8.5 GIỎI
12 VÕ LÊ THẮNG 21/11/1986 NINH THUẬN 7 8 7.5 KHÁ
13 ĐẶNG THỊ THU 13/04/1993 QUẢNG TRỊ 8 8 8.0 GIỎI
14 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 03/01/1989 PHÚ YÊN 8 7 7.5 KHÁ
15 LAO CÔNG NGHĨA 19/09/1985 TPHCM 8 8 8.0 GIỎI

Bài viết liên quan