• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Bảng điểm lớp Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp – Khóa 154A, 154C

ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KHÓA 154A – 154C

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐIỂM TB XẾP LOẠI
KTTC LKT
1 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 29/05/1988 TPHCM 8 9 8.5 GIỎI
2 PHẠM PHƯƠNG DUNG     8 8 8.0 GIỎI
3 TRIỆU NGÂN ĐÀO 27/10/1988 TPHCM 8 9 8.5 GIỎI
4 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 06/11/1992 ĐÀ LẠT     0.0 KHÔNG ĐẠT
5 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 13/08/1987 TPHCM     0.0 KHÔNG ĐẠT
6 NGUYỄN THU MAI 09/04/1977 HÀ NỘI 8 9 8.5 GIỎI
7 NGUYỄN THỊ NGA 17/07/1988 BẾN TRE 8 9 8.5 GIỎI
8 LÊ NGỌC CƯỜNG NGHỊ         0.0 KHÔNG ĐẠT
9 TRẦN THỊ THU NGUYỆT 04/12/1985 TPHCM 8 9 8.5 GIỎI
10 LÊ HOÀNG NHÃ PHƯƠNG 30/08/1988 TÂY NINH 9 9 9.0 GIỎI
11 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 04/01/1987 ĐỒNG NAI     0.0 KHÔNG ĐẠT
12 LÊ VĂN TÂN 15/06/1980 HẢI DƯƠNG 9 9 9.0 GIỎI
13 HÀ THỊ HỒNG THU 14/02/1990 SÓC TRẮNG 8 9 8.5 GIỎI
14 PHẠM THỊ TUYẾT MAI 01/02/1987 BÌNH ĐỊNH 8 8 8.0 GIỎI
15 NGUYỄN NGỌC THANH VY 14/08/1988 TPHCM     0.0 KHÔNG ĐẠT
16 PHAN THỊ THU NGUYỆT 26/09/1985 TPHCM 9 9 9.0 GIỎI

Bài viết liên quan