• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

CFO: CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả.

cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu

cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu

Với mỗi quyết định tài chính, nhà quản trị luôn đối mặt với sự mâu thuẫn giữa sinh lời và rủi ro; một mặt phải đảm bảo tối đa hóa tỷ suất sinh lời cho chủ sở hữu, mặt khác phải tối thiểu hóa rủi ro. Đây là vấn đề vô cùng khó khăn đặt ra cho các nhà quản trị tài chính trong quá trình lựa chọn và ra quyết định tài chính phù hợp.

cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu

Chuyên đề Quản trị Tài chính trong hoạt động đầu tư lần này của khóa học CFO tại IABM đã chia sẻ với các CFO về phương pháp, bí quyết nhận diện rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính (pháp lý, tài chính, nhân sự, công nghệ) cũng như quản trị rủi ro trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu

Tại IABM, các quý doanh nhân không chỉ được học các bài học chuyên sâu từ các giảng viên chuyên gia mà còn được chia sẻ kinh nghiệm từ các học viên còn lại.

cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tucfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu cfo-chuyen-de-quan-tri-tai-chinh-trong-hoat-dong-dau-tu

Liên hệ đăng kí khóa học:

VIỆN KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 Địa chỉ: 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

 Hotline: 0907 190 426

Email: program@iabm.edu.vn

Bài viết liên quan