• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Chính sách tiền sử dụng đất

Ngày 07/01/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 60/TCT-CS về chính sách sử dụng đất. Sau đây là một số lưu ý vể việc áp dụng Chính sách tiền sử dụng đất.
CV60+TCT+CS

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo