• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
3 tháng / 32 buổi
Thứ 7, Chủ nhật
8h00 đến 17h00
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

8.900.000 VND

Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán ngày càng phát triển về số lượng cũng như quy mô. Không như trước đây, khi mà các doanh nghiệp vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, họ chưa nhận ra tầm quan trọng thật sự của kế toán, các dịch vụ này hầu như chưa xuất hiện, hoặc có thì cũng rất mờ nhạt. Nhưng cùng với sự hiện đại hóa của đất nước, các doanh nghiệp nhận ra việc thuê một kế toán từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán rất đảm bảo về nhiều mặt: năng lực thật sự và thậm chí chuyên môn và nghiệp vụ chuyên nghiệp do có sự chứng nhận từ chứng chỉ CPA do Bộ tài chính cấp; bên cạnh đó là yếu tố an toàn bảo mật thông tin được đảm bảo bởi các khoản mục, yêu cầu có trong hợp đồng thuê kế toán… Hơn nữa chi phí thuê một kế toán chuyên nghiệp lại không quá đắt đỏ. Có lẽ, không bao lâu nữa ngành kinh doanh dịch vụ kế toán sẽ phát triển hơn bao giờ hết.

Căn cứ theo điều 6, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, Các môn thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:

 1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp.
 2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao.
 3. Thuế và quản lý thuế nâng cao.
 4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Căn cứ theo điều 4, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
 2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
 3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;
 4. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;
 5. Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.

Căn cứ theo điều 5, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, Hồ sơ dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:

1. Đối với người dự thi lần đầu:

 1. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;
 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;
 4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ đối với người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 và đối với người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này, có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;
 5. 3 ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

2. Người đăng ký dự thi lại:

 1. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3×4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b ban hành kèm theo Thông tư này;
 2. Bản sao Giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thông báo;
 3. Ảnh và phong bì như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.

Giảng viên khóa học là các Tiến sĩ, Thạc sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế; Tài chính, Kho bạc, Thuế, Tin học và Ngoại ngữ (Các giảng viên đã ôn tập cho học viên thi công chức năm 2019 đạt kết quả cao).

Căn cứ theo điều 13, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính, thành phần Hội đồng thi được quy định như sau:

Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Hội đồng thi gồm các thành phần:

 1. Chủ tịch Hội đồng thi là lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc lãnh đạo cấp Vụ trưởng được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền;
 2. 04 Phó Chủ tịch là Lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, trong đó Lãnh đạo Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán là Phó Chủ tịch thường trực;
 3. Uỷ viên thư ký và các Uỷ viên Hội đồng thi là đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bài viết liên quan