• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Chứng chỉ lập báo cáo Tài chính Quốc tế nâng cao

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
2 tháng / 16 buổi
Thứ 7
9h00 - 17h00
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

12,900,000VND

Chứng chỉ Lập báo cáo Tài chính Quốc tế nâng cao (DipIFR)- là một trong hai chứng chỉ do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA cấp. Để được cấp chứng chỉ này, học viên chỉ học một khoá học và thi một kỳ thi duy nhất.

 

Chương trình học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và sự hiểu biết về các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Học viên cũng được hướng dẫn các áp dụng IFRS cũng như nguyên lý của IFRS. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

 • Hiểu, giải thích và áp dụng được được cơ cấu khung quy định kế toán quốc tế.
 • Áp dụng IFRS cho những yếu tố chính của báo cáo tài chính.
 • Xác định và áp dụng các yêu cầu về công bố thông tin cho các công ty trong các báo cáo tài chính và thuyết minh.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính tập đoàn (ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm chi nhánh, các cơ sở đầu tư và liên doanh.

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
1

Các định chế

 • Cơ cấu của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)
 • Quá trình thiết lập tiêu chuẩn
 • Vai trò của Ủy ban Thuyết minh báo cáo tài chính quốc tế
 • Tiến độ hòa nhập quốc tế
 • Khung Chuẩn bị và trình bài báo cáo tài chính của IASB
 • Các áp dụng đầu tiên của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế
28
2

Các yếu tố của báo cáo tài chính

 • Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • Tài sản vô hình
 • Lợi thế thương mại
 • Tài sản lưu động bao gồm hàng tồn kho
 • Hợp đồng xây dựng
 • Nợ phải trả
 • Công cụ tài chính
 • Dự phòng
 • Lợi ích trong thời gian làm việc và sau khi nghỉ việc
 • Kế toán thuế
 • Kế toán cho nông nghiệp
 • Thanh toán bằng cổ phần
 • Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng sản
312
3

Trình bày và công bố thông tin bổ sung

 • Các sự kiện sau ngày chốt bảng cân đối kế toán
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
 • Công bố của các bên liên quan
 • Báo cáo tài chính tạm thời
 • Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại hối
 • Báo cáo theo từng bộ phận
312
4

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp độc lập

 • Báo cáo thu nhập và ngừng hoạt động
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
416
5

Chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp hợp nhất và liên doanh

 • Định nghĩa của các công ty con, đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 • Loại trừ từ báo cáo hợp nhất
 • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
 • Hoạch toán vốn chủ sở hữu
 • Hợp nhất tỷ lệ và liên doanh
416

Đối với học viên muốn học và thi lấy chứng chỉ DipIFR của ACCA, chương trình dành cho:

 • Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán kiểm toán hoặc làm cho các doanh nghiệp khác, được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế.
 • Học viên đang làm trong lĩnh vực tài chính nhưng chưa được công nhận theo tiêu chuẩn kế toán quốc gia, cần đáp ứng yêu cầu sau:
  • 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán có liên quan (với thư xác nhận của công ty); hoặc
  • Bằng cấp có liên quan + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
  • Có chứng chỉ ngắn hạn của ACCA về IFRS (Certificate of IFRS) + 2 năm kinh nghiệm làm việc; hoặc
  • Đã hoàn tất chương trình ACCA

Đối với học viên muốn học để cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế, chương trình dành cho:

 • Mọi đối tượng có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và có kinh nghiệm làm việc hoặc có kiến thức cơ bản về kế toán tài chính

Chứng chỉ do ACCA cấp.Chuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo