• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
Nữa tháng / 4 buổi
Chủ Nhật
9h00 - 17h00
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

4,100,000VND

 

Đang cập nhật…

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
1

Tổng quan về Hệ thống Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS

  
2

Các khác biệt quan trọng giữa IFRS và VAS

  
3

Cấu trúc báo cáo tài chính theo VAS và IFRS

  
4

Lần đầu tiên áp dụng IFRS (IFRS 1)

  
5

Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Bảng cân đối Kế toán

  
6

Cách thức chuyển đổi các khoản mục quan trọng trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  
7

Cách lập báo cáo tài chính theo IFRS

  
8

Bài tập thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

  

Đang cập nhật…

Chứng nhận do IABM cấp.Chuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo