• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Chuyên viên kế toán tin học – PAIT

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
8 tháng / 93 buổi
Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
18h00 - 20h45
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

11.400.000 VND

Nền kinh tế và công nghệ thông tin không ngừng thay đổi nên những khóa học chuyên viên kế toán tin học ngắn hạn không chỉ mang đến cho các bạn kiến thức cập nhật nhất về những thay đổi của kế toán và của công nghệ thông tin. Với khóa học chuyên viên kế toán tin học của Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp – IABM,  bạn có thể đạt được trình độ như bạn mong muốn. Thông qua khóa học chuyên viên kế toán tin học, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học chuyên viên kế toán tin học liên quan đến kế toán – thuế hàng đầu hiện nay. Số lượng học viên tốt nghiệp tại Viện IABM đều đã có được vị trí xứng đáng trong các doanh nghiệp và tổ chức.

Nếu bạn muốn có được vị trí tốt nhất trong ngành công nghiệp này, bạn cần tìm kiếm cho mình cơ hội để được học hỏi từ những người giỏi nhất. Đây cũng chính là điều mà IABM cam kết sẽ mang đến cho bạn, những khóa học chuyên viên kế toán tin học uy tín đến từ những người dẫn đầu.

Chương trình chuyên viên kế toán tin học (Computering Accounting Expert) nhằm trang bị tổng quát các môn học chuyên ngành dành cho các học viên, để hoàn thiện kỹ năng kế toán và tin học trong công tác kế toán. Học viên hoàn tất chương trình chuyên viên kế toán tin học sẽ lĩnh hội được các yêu cầu về công tác kế toán và hoàn thành nhiệm vụ kế toán bằng những kiến thức, kỹ năng được huấn luyện cùng với công cụ tin học trong công tác kế toán.

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
Phần 1: Kế toán căn bản
1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN.

 1. Khái niệm kế toán.
 2. Nhiệm vụ kế toán.
 3. Các nguyên tắc kế toán chung.
 4. Đối tượng của kế toán.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ.

 1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ.
 2. Qui trình xử lý chứng từ.
 3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ theo qui định của pháp luật.
 4. Khái niệm và ý nghĩa của kiểm kê.
 5. Các phương pháp kiểm kê.
 6. Tổ chức thực hiện kiểm kê và vai trò của kế toán trong kiểm kê.

CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP.

 1. Khái niệm tài khoản kế toán.
 2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán.
 3. Cách ghi vào tài khoản.
 4. Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất.

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP.

 1. Nghiệp vụ hàng tồn kho.
 2. Nghiệp vụ tài sản cố định hữu hình.
 3. Nghiệp vụ lương và các khoản trích theo lương.
 4. Nghiệp vụ tổng hợp chi phí và tính giá thành.
 5. Nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả.
 6. Nghiệp vụ thuế.

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

 1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán.
 2. Thực hành lập bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán.
1144
Phần 2: Kế toán nâng cao
1
 1. Kế toán vốn bằng tiền.
 2. Kế toán các khoản phải thu, ứng trước.
 3. Kế toán tài sản cố định.
 4. Kế toán vật liệu – công cụ dụng cụ.
 5. Kế toán lương và các khoản trích theo lương.
 6. Kế toán các khoản nợ phải trả.
 7. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
 8. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành.
 9. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa.
 10. Kế toán hoạt đông tài chính và hoạt động khác.
 11. Kế toán xác định kết qủa kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
1768
Phần 3: Thuế và khai báo thuế
1
 1. Tổng quan thuế.
 2. Vấn đề thuế TNCN.
 3. Thuế GTGT.
 4. Thuế TNDN.
 5. Thực hành kê khai thuế phòng máy.
1144
Phần 4: Nghiệp vụ kế toán Excel
1

Chương 1: Ôn tập.

 1. Ôn tập Kế toán.
 2. Ôn tập Excel – Kế toán.

Chương 2: Các báo cáo kế toán

 1. Bảng cân đối số phát sinh.
 2. Sổ nhật ký chung
 3. Sổ cái tài khoản
 4. Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi
 5. Bảng Tổng hợp công nợ phải thu, công nợ phải trả
 6. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn và bảng chi tiết hàng tồn kho
 7. Bảng lương, bút toán lương, PBCP, TSCĐ
 8. Bút toán kết chuyển

Chương 3: Báo cáo tài chính.

 1. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh
 2. Bảng cân đối kế toán.
 3. Báo cáo LCTT
 4. Thuyết minh BCTC

Chương 4: Sử dụng file đã làm.

1560
Phần 5: Kế Toán Sổ Sách Thực Tế & Ứng Dụng Phần Mềm MiSa
1

Kế toán sổ sách thực tế

 • Thực hành lập các loại chứng từ kế toán
 • Thực hành trên Sổ nhật ký bao gồm:
  • Nhật ký thu – nhật ký chi
  • Nhật ký mua – nhật ký bán
  • Nhật ký chung
 • Thực hành trên Sổ Chi Tiết bao gồm:
  • Sổ, thẻ chi tiết
  • Bảng tổng hợp chi tiết
 • Thực hành trên Sổ Cái bao gồm:
  • Mở sổ, chuyển sổ
  • Điểu chỉnh và khóa sổ
 • Thực hành lập Bảng cân đối tài khoản để chuẩn bị cho công tác lập các báo cáo kế toán
 • Giới thiệu các hình thức kế toán khác

Chương 3: Báo cáo tài chính.

 1. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh
 2. Bảng cân đối kế toán.
 3. Báo cáo LCTT
 4. Thuyết minh BCTC

Chương 4: Sử dụng file đã làm.

1352
2

Kế toán thực hành phần mềm MISA

 • Giới thiệu, cài đặt, sao lưu và phục hồi dữ liệu (1)
 • Các quy trình nghiệp vụ kế toán trên máy (1)
 • Danh mục, số dư đầu kỳ (2)
 • Mua hàng, bán hàng, quản lý kho (3)
 • Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (4)
 • Tài sản cố định, chứng từ – nghiệp vụ khác (5)
 • Bút toán cuối kỳ, các báo cáo (6)
936
Phần 6: Lập Báo Cáo Tài Chính & Quyết Toán Thuế Cuối Năm
1

Lập Báo Cáo Tài Chính

 • Hướng dẫn qui trình kiểm tra, điều chỉnh, khóa sổ
 • Hướng dẫn lập các Báo cáo tài chính, bao gồm:
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp: trực tiếp, gián tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
936
2

Quyết Toán Thuế Năm

 • Kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Hướng dẫn khái niệm chung về thuế TNDN
  • Chi phí tính thuế
  • Thu nhập được miễn thuế, chuyển lỗ và thuế suất thuế TNDN
  • Kê khai thuế và quyết toán thuế
  • Thực hành phòng máy
 • Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  • Tổng quan
  • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
  • Tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
  • Thực hành thuế TNCN tại phòng máy
1040
 Tổng Cộng  

Môn học

1. Kế toán căn bản6. Access Kế toán
2. Kế toán nâng cao7. Thuế Việt nam
3. Thực hành ghi sổ kế toán8. Phần mềm kế toán
4. Lập và phân tích BCTC9. Bài tập tốt nghiệp
5. Excel Kế toán 

Chứng chỉ chuyên viên kế toán tin học được cấp bởi Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp có giá trị trên toàn quốc. Hiện nay, chứng chỉ chuyên viên kế toán tin học của Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp đều được hầu hết các doanh nghiệp công nhận với sự tin tưởng về chất lượng đào tạo vừa có tính thực tiễn, vừa có tính học thuật và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua.

ThS. Lê Thị Thanh LoanThS. Nguyễn Trọng Tình
ThS. Phạm Thị Hồng LiễuThS. Nguyễn Anh Tú
ThS. Nguyễn Văn ViệtThS. Lê Văn Mộng
ThS. Lã Ngọc VũThS. Nguyễn Lưu Thùy Minh
ThS. Trần Thị Thùy AnhThS. Thái Đình HuyChuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo