Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp và Khai báo thuế | Khai giảng: 08/06/2022
Thông tin khai giảng & học phí
Khai giảng: 08/06/2022
Thời lượng: 28 buổi / 112 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 6.000.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về kế toán tài chính và thuế cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác mảng kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được triển khai nhằm giúp học viên:

 • Hiểu rõ cấu trúc của hoạt động của Kế Toán
 • Nắm được các khái niệm, nguyên tắc, quy trình thực hành các nghiệp vụ kế toán quan trọng từ cơ bản đến nâng cao
 • Đi vào chi tiết các khái niệm, các cách tính, kê khai, quyết toán các loại thuế quan trọng

Kết quả sau khóa học

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu tổng quan kế toán căn bản
 • Học về các phương pháp chứng từ và phương pháp kiểm kê
 • Phân tích và hiểu kỹ về Tài khoản kế toán cũng như Ghi sổ kép
 • Đi sâu vào kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
 • Nắm được chi tiết các loại kế toán thông dụng, cũng như cách tính của chúng: Kế toán vốn bằng tiền; các khoản phải thu, ứng trước; Kế TSCĐ; Kế toán vật liệu; Kế toán lương và các khoản trích theo lương; Kế toán các khoản nợ phải trả; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa; Kế toán xác định kết quả kinh doanh, thuế TNDN
 • Khám phá tổng quan về thuế
 • Nắm rõ về Thuế TNCN, Thuế GTGT, Thuế TNDN cũng như cách tính, kê khai và quyết toán các loại thuế
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Kế Toán Tài Chính Căn Bản
Basic Financial Accounting
 • Tổng quan công tác kế toán
 • Phương pháp chứng từ và phương pháp kiểm kê
 • Tài khoản và Ghi sổ kép
 • Kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp
8 32
2
Kế Toán Tài Chính Nâng Cao
Advanced Financial Accounting
 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán các khoản phải thu, ứng trước
 • Kế toán tài sản cố định (TSCĐ)
 • Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ
 • Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • Kế toán các khoản nợ phải trả
 • Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
 • Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
 • Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp
10 40
3
Thuế và Khai Báo Thuế
Tax and Tax Declaration
 • Tổng quan thuế
 • Thuế TNCN
 • Thuế GTGT
 • Thuế TNDN
 • Thực hành kê khai thuế tại phòng máy
10 40
Total
Tổng
28 112
Khóa học Thời lượng Ngày khai giảng Lịch học Giờ học
Kế toán Doanh nghiệp và Khai báo thuế 28 buổi / 112 tiết 08/06/2022 Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất

  Liên hệ tư vấn

   *Trường thông tin bắt buộc

   0915 484 049