• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản K101L/101

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
NLKTTHUẾ
2LÊ VINHANH09/08/198866.0TB KHÁ101LC.LOAN
3NGUYỄN QUANGCHIẾN17/07/19820.0RỚT101LC.LOAN
4BÙI THỊ CÚCHẠ11/04/19830.0RỚT101LC.LOAN
5NGUYỄN THỊHẰNG07/07/198377.0KHÁ101LC.LOAN
6NGUYỄN THỊ THUHIỀN26/10/198799.0GIỎI101LC.LOAN
7ĐẶNG THÁIHOÀNG11/10/19850.0RỚT101LC.LOAN
8NGUYỄN THỊ KIMHUỆ25/06/198577.0KHÁ101LC.LOAN
9ÔNG NGỌCKIM09/11/199099.0GIỎI101LC.LOAN
10ĐỖ ANHKIM01/07/198966.0TB KHÁ101LC.LOAN
11TRẦN THỊ HỒNGMY03/09/19850.0RỚT101LC.LOAN
12NGUYỄN DƯƠNGNGỌC22/11/198599.0GIỎI101LC.LOAN
13NGUYỄN THỤY HOÀNGOANH06/03/19900.0RỚT101LC.LOAN
14NGÔ ANH18/08/197288.0KHÁ101LC.LOAN
15BÙI THỊ THUTHẢO10/04/19900.0RỚT101LC.LOAN
16TRẦN DIỆUTHẢO22/11/199055.0ĐẠT101LC.LOAN
17PHẠM THỊ THANHTRÂM27/11/199055.0ĐẠT101LC.LOAN
18PHẠM THỊÚT12/09/198866.0TB KHÁ101LC.LOAN
19NGUYỄN THỊ XUÂNVY16/02/199199.0GIỎI101LC.LOAN
20NGUYỄN VÕ HỒNGXUYẾN08/02/198377.0KHÁ101LC.LOAN
21NGUYỄN KIMXUYẾN13/10/199099.0GIỎI101LC.LOAN
22PHAN NHỰTTÂN21/03/198455.0ĐẠT101LC.LOAN
23NGUYỄN THỊ HỒNGXUÂN01/02/198699.0GIỎI101LC.LOAN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo