• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản K101L/101

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT THUẾ
2 LÊ VINH ANH 09/08/1988 6 6.0 TB KHÁ 101L C.LOAN
3 NGUYỄN QUANG CHIẾN 17/07/1982 0.0 RỚT 101L C.LOAN
4 BÙI THỊ CÚC HẠ 11/04/1983 0.0 RỚT 101L C.LOAN
5 NGUYỄN THỊ HẰNG 07/07/1983 7 7.0 KHÁ 101L C.LOAN
6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 26/10/1987 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN
7 ĐẶNG THÁI HOÀNG 11/10/1985 0.0 RỚT 101L C.LOAN
8 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 25/06/1985 7 7.0 KHÁ 101L C.LOAN
9 ÔNG NGỌC KIM 09/11/1990 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN
10 ĐỖ ANH KIM 01/07/1989 6 6.0 TB KHÁ 101L C.LOAN
11 TRẦN THỊ HỒNG MY 03/09/1985 0.0 RỚT 101L C.LOAN
12 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC 22/11/1985 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN
13 NGUYỄN THỤY HOÀNG OANH 06/03/1990 0.0 RỚT 101L C.LOAN
14 NGÔ ANH 18/08/1972 8 8.0 KHÁ 101L C.LOAN
15 BÙI THỊ THU THẢO 10/04/1990 0.0 RỚT 101L C.LOAN
16 TRẦN DIỆU THẢO 22/11/1990 5 5.0 ĐẠT 101L C.LOAN
17 PHẠM THỊ THANH TRÂM 27/11/1990 5 5.0 ĐẠT 101L C.LOAN
18 PHẠM THỊ ÚT 12/09/1988 6 6.0 TB KHÁ 101L C.LOAN
19 NGUYỄN THỊ XUÂN VY 16/02/1991 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN
20 NGUYỄN VÕ HỒNG XUYẾN 08/02/1983 7 7.0 KHÁ 101L C.LOAN
21 NGUYỄN KIM XUYẾN 13/10/1990 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN
22 PHAN NHỰT TÂN 21/03/1984 5 5.0 ĐẠT 101L C.LOAN
23 NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 01/02/1986 9 9.0 GIỎI 101L C.LOAN

Bài viết liên quan