• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 100C

1HUỲNH THỊ NGỌCBÍCH23/08/19800.0RỚT100CC.THÚY
2PHẠM THỊBÍCH10/01/19868.598.7KHÁ100CC.THÚY
3HUỲNH TRẦN THANHCHI18/12/19836.566.3TB KHÁ100CC.THÚY
4PHẠM NGỌC THÙYDUNG01/04/1992787.3KHÁ100CC.THÚY
5VĂN HỒNGĐÀO29/09/19908.588.3KHÁ100CC.THÚY
6NGUYỄN THỊ HẢI08/12/1986877.7KHÁ100CC.THÚY
7NGUYỄN THỊ BÍCH25/01/19886.597.3KHÁ100CC.THÚY
8PHẠM THỊHẰNG28/12/19840.0RỚT100CC.THÚY
9VŨ THUHẰNG01/09/1978888.0KHÁ100CC.THÚY
10NGUYỄN THỊ HỒNGHẠNH05/02/19848.588.3KHÁ100CC.THÚY
11NGUYỄN THỊ THUHIỀN14/11/19830.0RỚT100CC.THÚY
12TRẦN THỊ XUÂNHIỀN09/05/1988475.0ĐẠT100CC.THÚY
13ĐỖ THỊ KIMHOÀNG30/12/1987686.7TB KHÁ100CC.THÚY
14VƯƠNG HUYHOÀNG17/11/1987877.7KHÁ100CC.THÚY
15NGUYỄN LIÊNHƯƠNG18/01/19818.588.3KHÁ100CC.THÚY
16HUỲNH THUHƯƠNG28/04/19850.0RỚT100CC.THÚY
17TRẦN NGUYỄN TRƯỜNGLÂM26/04/1975777.0KHÁ100CC.THÚY
18BÙI VŨ THỊLỆ09/09/19868.578.0KHÁ100CC.THÚY
19LÊ MINHMẪN03/12/1986575.7ĐẠT100CC.THÚY
20ĐỖ THỊ THÚYNGA18/01/19827.587.7KHÁ100CC.THÚY
21HOÀNG BẢONGỌC27/06/1990888.0KHÁ100CC.THÚY
22TRẦN THỊ HỒNGNHUNG20/09/1984888.0KHÁ100CC.THÚY
23PHAN HOÀNG LANPHƯƠNG01/08/19820.0RỚT100CC.THÚY
24PHÓ THỤCQUYÊN23/05/1984888.0KHÁ100CC.THÚY
25NGUYỄN BÍCHQUYÊN19/04/19900.0RỚT100CC.THÚY
26NGUYỄN THỊ THANHTÂM20/10/1990888.0KHÁ100CC.THÚY
27PHẠM KỲTHANH27/10/1982777.0KHÁ100CC.THÚY
28NGUYỄN THỊTHANH04/10/1987877.7KHÁ100CC.THÚY
29LÊ THỊ THANHTHỦY01/01/1983676.3TB KHÁ100CC.THÚY
30TRẦN THỊ KIMTHÚY03/03/19878.588.3KHÁ100CC.THÚY
31NGUYỄN THỊ TƯỜNGTHỤY14/12/1986877.7KHÁ100CC.THÚY
32NGUYỄN THỊ THUTHỦY05/02/19780.0RỚT100CC.THÚY
33BÙI THỊ HUYỀNTRINH04/08/1986898.3KHÁ100CC.THÚY
34PHAN THỊ KIỀUTRINH30/05/1989877.7KHÁ100CC.THÚY
35VŨ XUÂNTRƯỜNG22/06/19798108.7KHÁ100CC.THÚY
36NGUYỄN THỊ THANHVÂN28/11/1983777.0KHÁ100CC.THÚY
37NGUYỄN THANHVI13/12/19868.588.3KHÁ100CC.THÚY
38NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HOÀNGYẾN26/10/1984877.7KHÁ100CC.THÚY
39TRẦN THỊQUYÊN07/02/19858.578.0KHÁ100CC.THÚY
40TRẦN THỊ MINHHẰNG03/03/19806.576.7TB KHÁ100CC.THÚY
1NGUYỄN THỊ TUYẾTANH20/04/19880.0RỚT100CST.VŨ
2ĐOÀN THỊ NGỌCBÍCH10/02/1985999.0GIỎI100CST.VŨ
3PHÙNG THỊ LANCHI05/09/19770.0RỚT100CST.VŨ
4CAO BÁDI04/06/19890.0RỚT100CST.VŨ
5NGUYỄN PHAN QUỲNHDƯƠNG22/09/19/1983756.3TB KHÁ100CST.VŨ
6NGUYỄN MAI THỤCĐOAN03/03/1982957.7KHÁ100CST.VŨ
7TRỊNH KIỀU LÂMGIANG01/03/19890.0RỚT100CST.VŨ
8NGUYỄN THỊ DIỄM01/08/1984756.3TB KHÁ100CST.VŨ
9LÊ NGUYỄN NGỌCHIỀN30/04/19850.0RỚT100CST.VŨ
10NGUYỄN TRẦN TRUNGHIẾU12/03/1991957.7KHÁ100CST.VŨ
11LÊ MINH PHƯƠNGHÒA27/08/1986898.3KHÁ100CST.VŨ
12HUỲNH THỊ HỒNGHUỆ20/11/77565.3ĐẠT100CST.VŨ
13HÀ NHƯHUỲNH10/04/198653.3RỚT100CST.VŨ
14TỪ NGỌCHƯƠNG18/09/1970766.7TB KHÁ100CST.VŨ
15ĐẶNG THỊ MINHKHA20/01/1985877.7KHÁ100CST.VŨ
16NGUYỄN THỊ QUỲNHNGA26/06/1981777.0KHÁ100CST.VŨ
17NGUYỄN HỒ KIMNGỌC05/04/19800.0RỚT100CST.VŨ
18VI KIMNGỌC22/03/1988877.7KHÁ100CST.VŨ
19TRẦN HỒNGNHÂN20/09/870.0RỚT100CST.VŨ
20TRẦN HỒNGNHUNG16/10/1987898.3KHÁ100CST.VŨ
21LÊ NHẬTTÂN17/10/19900.0RỚT100CST.VŨ
22NGUYỄN THỊTIẾP01/03/1984978.3KHÁ100CST.VŨ
23NGUYỄN THỊ THỦYTIÊN16/05/1984877.7KHÁ100CST.VŨ
24LÊ QUỐCTUNG01/04/1986596.3TB KHÁ100CST.VŨ
25NGUYỄN THỊ BẠCHTUYẾT24/08/19890.0RỚT100CST.VŨ
26NGUYỄN THỊ PHƯƠNGTHANH23/10/1974596.3TB KHÁ100CST.VŨ
27LÊ THỊ HUỆTHANH10/02/1981898.3KHÁ100CST.VŨ
28PHAN THỊ KIMTHƠ17/06/19860.0RỚT100CST.VŨ
29VƯƠNG THÙYTRANG02/07/1986877.7KHÁ100CST.VŨ
30LÊ THỊ THUTRANG30/4/1975898.3KHÁ100CST.VŨ
31NGUYỄN NGỌCVI11/09/1987697.0KHÁ100CST.VŨ
32NGUYỄN THỊ BÍCHHUYỀN10/07/1975999.0GIỎI100CST.VŨ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo