• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 100L

ĐIỂM KẾ TOÁN CĂN BẢN KHÓA 100L

border=”1″ cellspacing=”5″ cellpadding=”5″>

TRẦN PHƯƠNG ANH 10/08/1989 7.5 8 7.7 KHÁ 100L TRƯƠNG TUYẾT NGỌC BẢO CHÂU 09/06/0986 8.5 7 8.0 KHÁ 100L LÊ THỊ KHÁNH CHI 23/08/1985 7.5 10 8.3 KHÁ 100L PHAN NGỌC DIỆU 12/12/1971 8 10 8.7 KHÁ 100L PHẠM THỊ THU DUNG 24/08/1985 0.0 RỚT 100L PHẠM MỸ DUNG 06/12/1984 8.5 7 8.0 KHÁ 100L LƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 17/08/1987 7 10 8.0 KHÁ 100L HOÀNG THỊ MỘNG ĐIỆP 13/08/1988 8.5 10 9.0 GIỎI 100L NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 09/01/1973 8.5 10 9.0 GIỎI 100L BÙI THU HẰNG 07/04/1987 6 10 7.3 KHÁ 100L NGUYỄN TUẤN HÙNG 06/12/1985 8.5 7 8.0 KHÁ 100L LÂM ÁI LAN 20/05/1989 8.5 7 8.0 KHÁ 100L NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 19/03/1988 9.5 10 9.7 GIỎI 100L NGUYỄN THÚY LOAN 1989 8 10 8.7 KHÁ 100L PHAN THỊ THÚY NGA 26/09/1987 8 7 7.7 KHÁ 100L TRẦN LÊ NHƯ NGỌC 08/02/1989 0.0 RỚT 100L PHẠM THỊ PHƯƠNG NGỌC 28/05/1984 7 9 7.7 KHÁ 100L NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG NGỌC 29/06/1984 0.0 RỚT 100L PHẠM NGUYỄN 03/02/1986 8 10 8.7 KHÁ 100L TRẦN TUYẾT NHI 23/03/1986 7 7 7.0 KHÁ 100L ĐINH HOÀNG TÚ OANH 21/02/1989 8 6 7.3 KHÁ 100L NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG 02/12/1984 6.5 10 7.7 KHÁ 100L NGÔ THÀNH TÀI 10/07/1987 0.0 RỚT 100L LÊ VIẾT TIẾN 16/12/1982 10 10 10.0 XUẤT SẮC 100L NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 04/06/1985 7.5 7 7.3 KHÁ 100L TRẦN VĂN TUYỂN 15/01/1979 0.0 RỚT 100L CAO DUY THANH 19/09/1987 6.5 7 6.7 TB KHÁ 100L DƯƠNG THANH THU 14/01/1992 7 7 7.0 KHÁ 100L LÊ THỊ MỘNG THÙY 03/02/1982 8.5 7 8.0 KHÁ 100L LƯƠNG MỸ VÂN 06/04/1989 8.5 7 8.0 KHÁ 100L NGUỄN THỊ YẾN VY 21/09/1983 8.5 7 8.0 KHÁ 100L TRẦN THỊ PHƯƠNG VY 21/02/1986 8 10 8.7 KHÁ 100L TRẦN THỊ THANH XUÂN 20/05/1985 0.0 RỚT 100L NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH 20/04/1988 0.0 RỚT 100CS ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH 10/02/1985 9 9 9.0 GIỎI 100CS PHÙNG THỊ LAN CHI 05/09/1977 0.0 RỚT 100CS CAO BÁ DI 04/06/1989 0.0 RỚT 100CS NGUYỄN PHAN QUỲNH DƯƠNG 22/09/19/1983 7 5 6.3 TB KHÁ 100CS NGUYỄN MAI THỤC ĐOAN 03/03/1982 9 5 7.7 KHÁ 100CS TRỊNH KIỀU LÂM GIANG 01/03/1989 0.0 RỚT 100CS NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ 01/08/1984 7 5 6.3 TB KHÁ 100CS LÊ NGUYỄN NGỌC HIỀN 30/04/1985 0.0 RỚT 100CS NGUYỄN TRẦN TRUNG HIẾU 12/03/1991 9 5 7.7 KHÁ 100CS LÊ MINH PHƯƠNG HÒA 27/08/1986 8 9 8.3 KHÁ 100CS HUỲNH THỊ HỒNG HUỆ 20/11/77 5 6 5.3 ĐẠT 100CS HÀ NHƯ HUỲNH 10/04/1986 5 3.3 RỚT 100CS TỪ NGỌC HƯƠNG 18/09/1970 7 6 6.7 TB KHÁ 100CS ĐẶNG THỊ MINH KHA 20/01/1985 8 7 7.7 KHÁ 100CS NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 26/06/1981 7 7 7.0 KHÁ 100CS NGUYỄN HỒ KIM NGỌC 05/04/1980 0.0 RỚT 100CS VI KIM NGỌC 22/03/1988 8 7 7.7 KHÁ 100CS TRẦN HỒNG NHÂN 20/09/87 0.0 RỚT 100CS TRẦN HỒNG NHUNG 16/10/1987 8 9 8.3 KHÁ 100CS LÊ NHẬT TÂN 17/10/1990 0.0 RỚT 100CS NGUYỄN THỊ TIẾP 01/03/1984 9 7 8.3 KHÁ 100CS NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 16/05/1984 8 7 7.7 KHÁ 100CS LÊ QUỐC TUNG 01/04/1986 5 9 6.3 TB KHÁ 100CS NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 24/08/1989 0.0 RỚT 100CS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 23/10/1974 5 9 6.3 TB KHÁ 100CS LÊ THỊ HUỆ THANH 10/02/1981 8 9 8.3 KHÁ 100CS PHAN THỊ KIM THƠ 17/06/1986 0.0 RỚT 100CS VƯƠNG THÙY TRANG 02/07/1986 8 7 7.7 KHÁ 100CS LÊ THỊ THU TRANG 30/4/1975 8 9 8.3 KHÁ 100CS NGUYỄN NGỌC VI 11/09/1987 6 9 7.0 KHÁ 100CS NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN 10/07/1975 9 9 9.0 GIỎI 100CS

Bài viết liên quan