• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 104C và 105C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT
1 NGUYỄN NHẬT QUẾ ANH 09/11/1985 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
2 ĐOÀN VÕ HỒNG ÂN 07/06/1982 5 5.0 ĐẠT 104C C. LIỄU
3 LÊ THÙY MỸ DUYÊN 02/07/1989 9 9.0 GIỎI 104C C. LIỄU
4 ĐINH THỊ HỒNG GẤM 12/07/1991 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
5 ABDOL GANI 03/10/1986 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
6 NGUYỄN THỊ KHÁNH 03/12/1987 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
7 NGUYỄN THANH HẰNG 21/10/1991 8 8.0 KHÁ 104C C. LIỄU
8 NGÔ THỊ HỒNG 04/06/1970 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
9 TRẦN THỊ NGỌC HỒNG 15/12/1987 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
10 LIỄU MAI KHÁNH 08/12/1971 7 7.0 KHÁ 104C C. LIỄU
11 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 27/02/1976 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
12 TRẦN THỊ KIM LOAN 30/06/1983 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
13 PHẠM THỊ THÙY NƯƠNG 06/05/1989 7 7.0 KHÁ 104C C. LIỄU
14 NGUYỄN THỊ THANH NGA 18/02/1988 7 7.0 KHÁ 104C C. LIỄU
15 NGUYỄN BẢO NGỌC 09/12/1990 8 8.0 KHÁ 104C C. LIỄU
16 NGUYỄN BÁ NGỌC 10/06/1983 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
17 MAI TRẦN TRUNG NGUYÊN 21/01/1986 5 5.0 ĐẠT 104C C. LIỄU
18 NGUYỄN THỊ KIM OANH 02/08/1986 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
19 NGUYỄN TRẦN TUẤN 24/07/1988 7 7.0 KHÁ 104C C. LIỄU
20 TÔN NỮ MIÊN THẢO 20/10/1981 9 9.0 GIỎI 104C C. LIỄU
21 TRỊNH THANH THỦY 14/05/1985 9 9.0 GIỎI 104C C. LIỄU
22 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 09/09/1990 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
23 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 11/03/1989 0.0 RỚT 104C C. LIỄU
24 HỒ THỊ YẾN THANH 03/01/1986 10 10.0 XUẤT SẮC 104C C. LIỄU
1 VÕ THỊ THU BA 20/12/1977 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
2 NGUYỄN TRỌNG DANH 05/12/1986 8 8.0 KHÁ 105C T.VŨ
3 NGÔ MỸ HẰNG 16/01/1992 0.0 RỚT 105C T.VŨ
4 VŨ THỊ HẰNG 10/12/1990 8 8.0 KHÁ 105C T.VŨ
5 TRẦN THỊ KIM HẬU 14/08/1990 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
6 LÝ TÚ HỠN 12/12/1971 6 6.0 TB KHÁ 105C T.VŨ
7 LÊ THỊ HƯỜNG 17/07/1987 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
8 PHẠM TUẤN KHANH 11/12/1970 0.0 RỚT 105C T.VŨ
9 DƯƠNG MAI LOAN 10/05/1985 0.0 RỚT 105C T.VŨ
10 LÊ VĂN MẪN 21/08/1987 0.0 RỚT 105C T.VŨ
11 LƯƠNG HOÀN MÃO 17/05/1987 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
12 NGUYỄN ĐÌNH MỸ 06/06/1965 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
13 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 27/03/1985 6 6.0 TB KHÁ 105C T.VŨ
14 LÊ HUỲNH HẠNH NHẬT 23/04/1984 9 9.0 GIỎI 105C T.VŨ
15 NGUYỄN THỊ MỘNG NHI 21/07/1990 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
16 NGÔ THỊ PHƯƠNG NHI 20/12/1986 0.0 RỚT 105C T.VŨ
17 BẠCH THỊ HỒNG NHUNG 03/12/1988 6 6.0 TB KHÁ 105C T.VŨ
18 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 07/06/1991 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
19 NGUYỄN THỊ KIM OANH 02/08/1986 0.0 RỚT 105C T.VŨ
20 TRẦN THỊ KIM PHỤNG 31/10/1985 8 8.0 KHÁ 105C T.VŨ
21 VŨ HOÀN MINH PHƯƠNG 16/07/1992 0.0 RỚT 105C T.VŨ
22 NGUYỄN THỊ KIM SANG 06/02/1989 8 8.0 KHÁ 105C T.VŨ
23 HUỲNH THANH TÂM 19/10/1988 0.0 RỚT 105C T.VŨ
24 ĐỖ THỊ 30/11/1985 8 8.0 KHÁ 105C T.VŨ
25 PHẠM THỊ MAI THẢO 15/07/1981 6 6.0 TB KHÁ 105C T.VŨ
26 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 05/02/1984 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ
27 LÊ NHỰT TRƯỜNG 16/11/1989 0.0 RỚT 105C T.VŨ
28 NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN 22/05/1983 7 7.0 KHÁ 105C T.VŨ

Bài viết liên quan