• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 96

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN KHÓA 96

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐiỂM TB KHÓA KHÓA
NLKT THUẾ
01 DU HUỲNH KHÁNH AN 05/06/1990 7   4.7 RỚT 96C
02 TRẦN NGỌC TRÂM ANH 26/07/1986 7 10 8.0 KHÁ 96C
03 LÊ HỒNG CHÚC 15/04/1981 8 10 8.7 KHÁ 96C
04 LÊ THỊ DUNG 07/05/1987 8 10 8.7 KHÁ 96C
05 PHAN MỸ DUNG 22/07/1988 8 10 8.7 KHÁ 96C
06 LƯƠNG NGUYỄN MINH ĐĂNG 13/09/1985     0.0 RỚT 96C
07 PHAN PHƯƠNG HIẾU 28/09/1984     0.0 RỚT 96C
08 ĐOÀN TRỌNG HIẾU 05/10/1987     0.0 RỚT 96C
09 NGHUYỄN QUỐC HUY 28/04/1984 7 10 8.0 KHÁ 96C
10 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 17/05/1977 5 10 6.7 T.B.K 96C
11 LÂM QUẾ MINH 01/03/1992     0.0 RỚT 96C
12 NGUYỄN THỤY Ý NGÂN 14/07/1991     0.0 RỚT 96C
13 HUỲNH THỊ LƯU PHƯƠNG 25/05/1988 7 10 8.0 KHÁ 96C
14 NGUYỄN GIA QUÝ 26/10/1989     0.0 RỚT 96C
15 NGUYỄN THỤY Ý QUYÊN 14/08/1987     0.0 RỚT 96C
16 GIANG THỊ KIM QUYÊN 02/10/1990 7   4.7 RỚT 96C
17 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN 06/02/1991 7   4.7 RỚT 96C
18 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH 20/12/1988 7 10 8.0 KHÁ 96C
19 TRỊNH CẨM 23/07/1985 7 10 8.0 KHÁ 96C
21 VƯƠNG THỊ THU THÚY 20/08/1989 5 10 6.7 T.B.K 96C
22 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 04/12/1992 8 10 8.7 KHÁ 96C
23 LÊ TỐ TRINH 20/12/1983 8 10 8.7 KHÁ 96C
24 NGUYỄN THANH VINH 20/12/1985 5 10 6.7 T.B.K 96C
25 LÊ THANH XUÂN 15/01/1986 7 10 8.0 KHÁ 96C
26 HUỲNH THỊ YẾN 05/12/1980 6   4.0 RỚT 96C
27 CHÂU KHÁNH THUẬN 25/05/1976     0.0 RỚT 96C
28 ĐỖ THỊ KIM HOÀNG 30/12/1978     0.0 RỚT 96C
29 PHẠM THỊ BÍCH LOAN 10/03/1985 7   4.7 RỚT 96C
30 NGUYỄN NGỌC TRANG 27/08/1982     0.0 RỚT 96C
31 TRẦN THỊ LIÊN ANH 28/06/1970 6 10 7.3 KHÁ 96C
32 LÊ THỊ TRÚC 01/02/1987 6 10 7.3 KHÁ 96C
33 NGUYỄN THỊ LAN ANH 03/11/1975 7 10 8.0 KHÁ 96C

Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan