• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 97

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN KHÓA 97

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XẾP LOẠI KHÓA HỌC GHI CHÚ
NLKT THUẾ
01 PHAN THỊ PHƯƠNG ANH 22/04/1983 6 6 6.0 T.B.K 97C
02 HỒ THỊ KIM CHÂU 17/05/1979 0.0 RỚT 97C CẤM THI
03 HUỲNH VÕ ANH ĐÀO 12/08/1987 7 5 6.3 T.B.K 97C
04 NGUYỄN THỊ THU 08/10/1988 0.0 RỚT 97C CẤM THI
05 HUỲNH VĂN HẢI 02/03/1983 0.0 RỚT 97C
06 NGUYỄN THỊ KIỀU HẠNH 08/01/1982 8 7 7.7 KHÁ 97C
07 TRỊNH NGỌC BẢO HÂN 12/09/1985 8 7 7.7 KHÁ 97C
08 ĐOÀN THI VÂN HIỀN 10/05/1985 0.0 RỚT 97C CẤM THI
09 CHU THỊ MAI LINH 30/10/1986 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
10 NGUYỄN PHƯỚC LINH 02/05/1986 0.0 RỚT 97C
11 NGUYỄN THÀNH LUÂN 10/06/1988 0.0 RỚT 97C
12 CHÂU MINH LUÂN 12/01/1985 0.0 RỚT 97C
13 LÊ LA PA TI NA 03/06/1986 0.0 RỚT 97C
14 NGUYỄN ĐOÀN THÙY NGA 19/11/1985 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
15 LÊ HUỲNH ANH PHƯƠNG 27/11/1987 5 10 6.7 T.B.K 97C
16 DƯƠNG THẢO DUY PHƯƠNG 24/10/1987 5 8 6.0 T.B.K 97C
17 NGUYỄN BẢO LAN QUỲNH 20/11/1990 0.0 RỚT 97C
18 NGÔ THANH SƠN 18/09/1984 8 9 8.3 KHÁ 97C
19 LÝ NGUYỄN CẨM TIÊN 05/02/1992 0.0 RỚT 97C
20 HỒ THỊ THANH TUYỀN 15/08/1984 7 5 6.3 T.B.K 97C
21 VŨ THỊ PHƯƠNG THANH 18/06/1985 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
22 VÕ THỊ MAI THẢO 06/09/1985 7 5 6.3 T.B.K 97C
23 ĐINH THỊ KIM THIỆN 08/03/1984 0.0 RỚT 97C
24 TRẦN THỊ MINH THU 30/01/1973 6 5 5.7 ĐẠT 97C
25 HOÀNG THỊ THU 10/09/1990 0.0 RỚT 97C
26 NGUYỄN THỊ THU THỦY 11/07/1992 6 5 5.7 ĐẠT 97C
27 VI THỊ HƯƠNG TRÀ 24/11/1988 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
28 LÊ THỊ THÙY TRANG 03/04/1986 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
29 TRẦN NGUYỄN THẢO TRANG 21/09/1973 0.0 RỚT 97C
30 HỒ THỊ ĐOAN TRANG 1977 7 5 6.3 T.B.K 97C
31 CAO HOÀNG MINH TRÂM 03/09/1983 10 7 9.0 GIỎI 97C
32 HỒ THỊ BÍCH TRÂM 10/07/1984 0.0 RỚT 97C
33 BÙI THANH TRÍ 1979 0.0 RỚT 97C
34 MAI ĐỨC TRỌNG 29/09/1989 0.0 RỚT 97C CẤM THI
35 LƯƠNG THÁI THANH TRÚC 27/09/1981 10 10 10.0 XUẤT SẮC 97C
36 LÊ THỊ CẨM VÂN 04/10/1977 0.0 RỚT 97C
37 NGUYỄN THỊ KIM THÌN 01/02/1985 0.0 RỚT 97C


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan