• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 99

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL
NLKT THUẾ
1 TRẦN ĐĂNG BẢO 15/07/1984 8 7 7.7 KHÁ
2 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 22/12/1983 0.0 RỚT
3 BÙI THỊ MỸ CHÂU 11/01/1988 9 9 9.0 GIỎI
4 ĐÀO NGUYỄN NGỌC DUNG 30/11/1984 0.0 RỚT
5 MAI HÙNG DŨNG 8/6/1981 0.0 RỚT
6 VÕ THỊ PHƯƠNG DUNG 27/07/1977 9 9 9.0 GIỎI
7 NGUYỄN THU HẰNG 04/04/1986 0.0 RỚT
8 NGUYỄN THỊ HIỀN 08/07/1978 8 9 8.3 KHÁ
9 LÊ KIM HÒA 15/12/1991 8 9 8.3 KHÁ
10 VŨ PHƯƠNG LIÊN 09/07/1984 0.0 RỚT
11 NGUYỄN HOÀNG NAM 11/08/1988 9 9 9.0 GIỎI
12 LÊ THỊ KHÁNH NGỌC 15/12/1988 0.0 RỚT
13 ĐOÀN THỊ KIỀU NHI 16/05/1989 0.0 RỚT
14 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 21/08/1986 9 9 9.0 GIỎI
15 NGUYỄN THỊ HOÀNG NHUNG 07/05/1987 9 9 9.0 GIỎI
16 TRẦN NGỌC KIM OANH 20/04/1979 0.0 RỚT
17 LÊ TRUNG THẠCH 14/07/1979 9 9 9.0 GIỎI
18 NGUYỄN VI THẢO 21/11/1987 8 9 8.3 KHÁ
19 TRỊNH XUÂN THỦY 26/07/1987 0.0 RỚT
20 NHỮ THỊ THỦY 10/11/1989 9 6.0 TB KHÁ
21 HUỲNH THANH THƯ 26/01/1977 0.0 RỚT
22 LÊ HUỲNH NGỌC TRÂN 03/05/1986 8 9 8.3 KHÁ
23 LÊ NGỌC THANH VY 26/10/1984 9 3.0 RỚT

Bài viết liên quan