• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01- K129

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
11 TRẦM BỘI CHI 05/07/1987 TP HCM 0.0 Rớt 129 T. TƯỚC
12 HUỲNH THỊ HỒNG HƯƠNG 11/09/1976 TP HCM 8 8.0 Khá 129 T.TƯỚC
13 CAO THỊ HOÀNg KIM 26/02/1988 ĐĂK LĂK 0.0 Rớt 129 T.TƯỚC
14 PHẠM ĐÀO NGỌC KHÁNH 11/07/1982 NHA TRANG 9.5 9.5 Giỏi 129 T.TƯỚC
15 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 28/08/1984 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 129 T.TƯỚC
16 QUÁCH THIẾU LOAN 19/05/1972 TP.HCM 0.0 Rớt 129 T.TƯỚC
17 PHÙNG THỊ CẨM LOAN 12/01/1986 CẦN THƠ 9 9.0 Giỏi 129 T.TƯỚC
18 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 23/05/1192 TÂY NINH 8 8.0 Khá 129 T.TƯỚC
19 LƯƠNG THỊ NGỌC QUYÊN 05/10/1992 BÌNH THUẬN 8.5 8.5 Khá 129 T.TƯỚC
20 ĐẶNG THỊ THU TUYẾT 29/10/1983 DỒNG NAI 0.0 Rớt 129 T.TƯỚC
21 NGUYỄN QUỐC THÀNH 18/12/1979 KHÁNH HÒA 9.5 9.5 Giỏi 129 T.TƯỚC
22 NGUYỄN XUÂN THU 19/01/1983 TÂY NINH 9.5 9.5 Giỏi 129 T.TƯỚC
23 NGUYỄN THỊ KHÁNH THU 18/08/1991 HUẾ 0.0 Rớt 129 T.TƯỚC

Bài viết liên quan