• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01/108C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT
1 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 09/05/1985 TP.HCM 8 8.0 KHÁ 108C T.VŨ
2 HUỲNH TAM LAN CHI 21/01/1983 QUẢNG NAM 6 6.0 TB KHÁ 108C T.VŨ
3 PHẠM VĂN ĐẠT 22/07/1977 ĐỒNG NAI 0.0 RỚT 108C T.VŨ
4 HÀ HẢI ĐĂNG 25/07/1991 CÀ MAU 0.0 RỚT 108C T.VŨ
5 BÙI LÂM KHANH 17/07/1986 ĐỒNG THÁP 6 6.0 TB KHÁ 108C T.VŨ
6 TRẦN XUÂN KHOA 22/01/1993 BẾN TRE 9 9.0 GIỎI 108C T.VŨ
7 TRẦN THỊ NGỌC 24/05/1990 TÂY NINH 7 7.0 KHÁ 108C T.VŨ
8 ĐỖ HÀ THẢO MAI 19/09/1984 LÂM ĐỒNG 6 6.0 TB KHÁ 108C T.VŨ
9 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 01/01/1984 HẬU GIANG 8 8.0 KHÁ 108C T.VŨ
10 KPA THANH PHƯƠNG 12/10/1988 BUÔN MÊ THUỘT 8 8.0 KHÁ 108C T.VŨ
11 LƯƠNG VĨNH SƠN 07/05/1972 QUẢNG BÌNH 0.0 RỚT 108C T.VŨ
12 ĐẶNG THỊ THANH SƯƠNG 29/08/1982 TIỀN GIANG 0.0 RỚT 108C T.VŨ
13 PHẠM THỊ THU TÂM 22/07/1979 ĐÀ NẴNG 0.0 RỚT 108C T.VŨ
14 BÙI THỊ THANH TÂM 05/09/1986 TP HCM 0.0 RỚT 108C T.VŨ
15 NGUYỄN PHƯỚC TÂN 16/07/1987 ĐỒNG NAI 5 5.0 ĐẠT 108C T.VŨ
16 HUỲNH NGỌC TIẾN 30/04/1987 VĨNH LONG 10 10.0 XUẤT SẮC 108C T.VŨ
17 ĐÀO CẨM 04/06/1992 LÂM ĐỒNG 0.0 RỚT 108C T.VŨ
18 HÀ MINH TUÂN 28/06/1983 BÌNH DƯƠNG 6 6.0 TB KHÁ 108C T.VŨ
19 NGUYỄN THẢO TUYÊN 01/07/1985 TIỀN GIANG 0.0 RỚT 108C T.VŨ
20 VÕ ĐOÀN THƠ 19/03/1984 TP.HCM 7 7.0 KHÁ 108C T.VŨ
21 TRƯƠNG THỊ THANH THỦY 09/01/1987 BẾN TRE 8 8.0 KHÁ 108C T.VŨ
22 MAI CHÂU TRANG 18/12/1987 CẦN THƠ 0.0 RỚT 108C T.VŨ
23 TRÂN 25/03/1983 TP HCM 0.0 RỚT 108C T.VŨ
24 PHẠM THỊ VIỆT TRINH 02/02/1988 QUẢNG NGÃI 7 7.0 KHÁ 108C T.VŨ
25 PHAN NGUYỄN THANH 08/11/1993 TP HCM 6 6.0 TB KHÁ 108C T.VŨ

Bài viết liên quan