• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01C/101

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIXLKHÓAGV
NLKT
2HUỲNH QUỐC VƯƠNGBẢO08/02/19878KHÁ101CT.HIỆP
3LÊ THỊ DIỆUHIỀN26/12/19759GIỎI101CT.HIỆP
4PHẠM THỊHƯƠNG22/09/19909GIỎI101CT.HIỆP
5PHÙNG LỆLỆ25/06/19859GIỎI101CT.HIỆP
6NGUYỄN THỊ THẢOLYRỚT101CT.HIỆP
7LÊ TẤNMẠNH23/11/1979RỚT101CT.HIỆP
8DƯƠNG THỊ QUỲNHNGA11/05/19649GIỎI101CT.HIỆP
9PHAN THỊ HUỲNHNHƯ17/11/19909GIỎI101CT.HIỆP
10TRẦN VĂNQUÝ20/02/1981RỚT101CT.HIỆP
11MAI THỊ THUSƯƠNG08/07/1982RỚT101CT.HIỆP
12NGUYỄN THỊ HUỲNHTHI15/10/19849GIỎI101CT.HIỆP
13TRƯƠNG MỘNGTHU28/01/1981RỚT101CT.HIỆP
14PHÙNG THỊTRANG02/06/1990RỚT101CT.HIỆP
15NGUYỄN HUYỀNTRÂN25/11/1991RỚT101CT.HIỆP
16TÔ BẢO THIÊNTRÂN25/05/1984RỚT101CT.HIỆP
17TRẦN LÊ THÙYVÂN02/07/1991RỚT101CT.HIỆP
18NGUYỄN THỊ HỒNGXUÂN01/02/1986RỚT101CT.HIỆP
19VŨ HOÀNGYẾN01/02/19889GIỎI101CT.HIỆP
20VŨ NGỌC HOÀNGANH04/09/19808KHÁ101CT.HIỆP
21NGUYỄN HỒ KIMNGỌC05/04/19808KHÁ101CT.HIỆP

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo