• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01C/102

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
NLKTTHUẾ
2TRẦN THỊ THUHẰNG15/09/1986756.3TB KHÁ102CC.NGA
3TRẦN QUỐCHÙNG10/03/1980666.0TB KHÁ102CC.NGA
4PHẠM THỊ MINHHƯƠNG03/09/1985666.0TB KHÁ102CC.NGA
5PHẠM THỊHƯƠNG19/10/19820.0RỚT102CC.NGA
6NGUYỄN HOÀNGKIM17/12/19830.0RỚT102CC.NGA
7PHẠM HOÀNGKHÁNH15/08/19800.0RỚT102CC.NGA
8BÙI THỊ BẢOKHUYÊN15/05/19880.0RỚT102CC.NGA
9LỘC MỸLIÊN09/07/1989555.0ĐẠT102CC.NGA
10LÊ THỊ THÙYLINH15/03/1983666.0TB KHÁ102CC.NGA
11LÊ VĂNMẪN21/08/19870.0RỚT102CC.NGA
12NGUYỄN THỊNGA08/11/1982877.7KHÁ102CC.NGA
13TRẦN THỊ BÍCHNGA06/07/1988756.3TB KHÁ102CC.NGA
14TRẦN THỊ MỸNGỌC06/12/1986968.0KHÁ102CC.NGA
15NGUYỄN THẢONGUYÊN30/05/1988686.7TB KHÁ102CC.NGA
16NGUYỄN THỊ CẨMNHUNG19/08/1987867.3KHÁ102CC.NGA
17ĐỖ THỊ KIỀUOANH28/06/1988544.7RỚT102CC.NGA
18LƯƠNG GIAPHÚ14/07/19820.0RỚT102CC.NGA
19VŨ HOÀN MINHPHƯƠNG16/07/19920.0RỚT102CC.NGA
20LÊ THỊ KIMPHƯƠNG06/08/19890.0RỚT102CC.NGA
21LÊ KIMQUỐC17/09/1987766.7TB KHÁ102CC.NGA
22PHẠM ĐÌNHTOÀN02/02/1991666.0TB KHÁ102CC.NGA
23BÙI THỊTHÀNH19/06/19900.0RỚT102CC.NGA
24TRẦN THUTHẢO26/02/1975766.7TB KHÁ102CC.NGA
25VÕ THỊ NGỌCTHỦY15/05/1987766.7TB KHÁ102CC.NGA
26LÂM ANHTHƯ30/11/1988756.3TB KHÁ102CC.NGA
27CHẾ THÙYVÂN03/03/19830.0RỚT102CC.NGA
28VÕ THỊ HỒNGVÂN21/09/19870.0RỚT102CC.NGA
29LƯU MỸVÂN17/08/1989888.0KHÁ102CC.NGA
30VÕ TƯỜNGVY23/04/1991766.7TB KHÁ102CC.NGA
31ĐẶNG THỊHUẾ06/12/1993444.0RỚT102CC.NGA
32PHÙNG THỊTRANG02/06/1990666.0TB KHÁ102CC.NGA
33NGUYỄN THỊ MỸTRANG21/10/1988857.0KHÁ102CC.NGA
34TRẦN NGUYỄN BÍCHHUYỀN15/10/1984766.7TB KHÁ102CC.NGA

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo