• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01C/102

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT THUẾ
2 TRẦN THỊ THU HẰNG 15/09/1986 7 5 6.3 TB KHÁ 102C C.NGA
3 TRẦN QUỐC HÙNG 10/03/1980 6 6 6.0 TB KHÁ 102C C.NGA
4 PHẠM THỊ MINH HƯƠNG 03/09/1985 6 6 6.0 TB KHÁ 102C C.NGA
5 PHẠM THỊ HƯƠNG 19/10/1982 0.0 RỚT 102C C.NGA
6 NGUYỄN HOÀNG KIM 17/12/1983 0.0 RỚT 102C C.NGA
7 PHẠM HOÀNG KHÁNH 15/08/1980 0.0 RỚT 102C C.NGA
8 BÙI THỊ BẢO KHUYÊN 15/05/1988 0.0 RỚT 102C C.NGA
9 LỘC MỸ LIÊN 09/07/1989 5 5 5.0 ĐẠT 102C C.NGA
10 LÊ THỊ THÙY LINH 15/03/1983 6 6 6.0 TB KHÁ 102C C.NGA
11 LÊ VĂN MẪN 21/08/1987 0.0 RỚT 102C C.NGA
12 NGUYỄN THỊ NGA 08/11/1982 8 7 7.7 KHÁ 102C C.NGA
13 TRẦN THỊ BÍCH NGA 06/07/1988 7 5 6.3 TB KHÁ 102C C.NGA
14 TRẦN THỊ MỸ NGỌC 06/12/1986 9 6 8.0 KHÁ 102C C.NGA
15 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 30/05/1988 6 8 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA
16 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 19/08/1987 8 6 7.3 KHÁ 102C C.NGA
17 ĐỖ THỊ KIỀU OANH 28/06/1988 5 4 4.7 RỚT 102C C.NGA
18 LƯƠNG GIA PHÚ 14/07/1982 0.0 RỚT 102C C.NGA
19 VŨ HOÀN MINH PHƯƠNG 16/07/1992 0.0 RỚT 102C C.NGA
20 LÊ THỊ KIM PHƯƠNG 06/08/1989 0.0 RỚT 102C C.NGA
21 LÊ KIM QUỐC 17/09/1987 7 6 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA
22 PHẠM ĐÌNH TOÀN 02/02/1991 6 6 6.0 TB KHÁ 102C C.NGA
23 BÙI THỊ THÀNH 19/06/1990 0.0 RỚT 102C C.NGA
24 TRẦN THU THẢO 26/02/1975 7 6 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA
25 VÕ THỊ NGỌC THỦY 15/05/1987 7 6 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA
26 LÂM ANH THƯ 30/11/1988 7 5 6.3 TB KHÁ 102C C.NGA
27 CHẾ THÙY VÂN 03/03/1983 0.0 RỚT 102C C.NGA
28 VÕ THỊ HỒNG VÂN 21/09/1987 0.0 RỚT 102C C.NGA
29 LƯU MỸ VÂN 17/08/1989 8 8 8.0 KHÁ 102C C.NGA
30 VÕ TƯỜNG VY 23/04/1991 7 6 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA
31 ĐẶNG THỊ HUẾ 06/12/1993 4 4 4.0 RỚT 102C C.NGA
32 PHÙNG THỊ TRANG 02/06/1990 6 6 6.0 TB KHÁ 102C C.NGA
33 NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 21/10/1988 8 5 7.0 KHÁ 102C C.NGA
34 TRẦN NGUYỄN BÍCH HUYỀN 15/10/1984 7 6 6.7 TB KHÁ 102C C.NGA

Bài viết liên quan