• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01L- K132

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 24/11/1985 BẮC NINH 8 8.0 Khá 132 T.VŨ
2 TRƯƠNG THỊ HIỆP 22/11/1988 BẾN TRE 5 5.0 Đạt 132 T.VŨ
3 NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN 20/03/1986 LÂM ĐỒNG 8 8.0 Khá 132 T.VŨ
4 NGUYỄN THỊ LƯỢM 10/08/1989 QUẢNG NGÃI 0.0 Rớt 132 T.VŨ
5 ĐỖ THỊ CHI MAI 09/10/1986 TP HCM 5 5.0 Đạt 132 T.VŨ
6 TRẦN KHÁNH PHỤNG 05/03/1988 TP HCM 0.0 Rớt 132 T.VŨ
7 HÀ THỊ PHƯỢNG 10/03/1983 THÁI BÌNH 0.0 Rớt 132 T.VŨ
8 TRẦN THANH PHƯƠNG 05/09/1983 TP HCM 6 6.0 Tb Khá 132 T.VŨ
9 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 20/11/1986 TÂY NINH 8 8.0 Khá 132 T.VŨ
10 NGUYỄN THANH TÙNG 25/08/1993 ĐỒNG THÁP 5 5.0 Đạt 132 T.VŨ
11 TRẦN PHƯƠNG THẢO 18/04/1990 VŨNG TÀU 8 8.0 Khá 132 T.VŨ
12 NGUYỄN THU TRANG 23/04/1987 HẢI DƯƠNG 5 5.0 Đạt 132 T.VŨ
13 LÝ NGỌC TRÂN 04/01/1988 TP HCM 0.0 Rớt 132 T.VŨ
14 NGUYỄN QUANG ÚT 06/08/1974 TP. HCM 0.0 Rớt 132 T.VŨ
15 NGUYỄN QUÁCH ANH UYÊN 19/12/1993 HỒ CHÍ MINH 8 8.0 Khá 132 T.VŨ
16 BÙI THỊ KIM XUÂN 24/08/1986 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 132 T.VŨ

Bài viết liên quan