• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01LS/103

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT
1 PHÙNG THỊ LAN CHI 05/09/1977 5 5.0 ĐẠT 103-LS T.VŨ
2 CAO BÁ DI 04/06/1989 0.0 RỚT 103-LS T.VŨ
3 NGUYỄN VĂN HẢI 20/08/1957 0.0 RỚT 103-LS T.VŨ
4 LÊ VINH HIÊN 27/11/1979 0.0 RỚT 103-LS T.VŨ
5 VÕ THỊ PHƯƠỢNG HOÀN 21/10/1988 7 7.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
6 ĐÀO HUY HOÀNG 09/07/1977 0.0 RỚT 103-LS T.VŨ
7 PHẠM THỊ HƯƠNG 19/10/1982 7 7.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
8 NGUYỄN THỊ LAN 21/10/1983 8 8.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
9 BÙI QUỲNH MAI 22/01/1982 6 6.0 TB KHÁ 103-LS T.VŨ
10 ÂU KIM NGA 17/08/1977 7 7.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
11 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NGUYÊN 01/02/1982 7 7.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
12 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 26/04/1983 8 8.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
13 TRẦN THỊ TỐ QUỲNH 09/09/1986 6 6.0 TB KHÁ 103-LS T.VŨ
14 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 22/02/1991 8 8.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
15 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 13/04/1984 6 6.0 TB KHÁ 103-LS T.VŨ
16 HỒ THỊ YẾN THANH 03/01/1986 0.0 RỚT 103-LS T.VŨ
17 TRẦN HOÀI THANH 21/11/1988 7 7.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
18 LÊ HOÀNG BÍCH TRÂM 05/09/1991 6 6.0 TB KHÁ 103-LS T.VŨ
19 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 03/02/1984 8 8.0 KHÁ 103-LS T.VŨ
20 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 23/07/1992 8 8.0 KHÁ 103-LS T.VŨ

Bài viết liên quan