• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khoa 100C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
KTTCTHUẾTHM
1ĐẶNG THÚYBÌNH04/08/19887877.3KHÁ100CC.VÂN
2TRƯƠNG TUYẾT NGỌC BẢOCHÂU09/06/19860.0RỚT100CC.VÂN
3ĐẶNG THỊ THÙYDƯƠNG06/05/19880.0RỚT100CC.VÂN
4NGUYỄN NHÃĐIỂN30/07/19788777.5KHÁ100CC.VÂN
5TRẦN THỊ MINHHẰNG13/03/19800.0RỚT100CC.VÂN
6NGUYỄN THỊ THANHHẰNG03/06/1987996.8TB KHÁ100CC.VÂN
7HOÀNG THỊHẬU18/01/198073.5RỚT100CC.VÂN
8PHAN THỊ THANHHỒNG23/12/19678877.8KHÁ100CC.VÂN
9HÀ THỊ TUYẾTLAN27/06/19886887.0TB KHÁ100CC.VÂN
10NGUYỄN NGỌCLẾN12/10/19810.0RỚT100CC.VÂN
11DƯƠNG THỊ MỸLINH14/07/19898867.5KHÁ100CC.VÂN
12TĂNG CHÍLONG11/05/19908777.5KHÁ100CC.VÂN
13TRƯƠNG NGỌCMỸ31/07/19847787.3KHÁ100CC.VÂN
14KHƯU BỘINHI25/01/19820.0RỚT100CC.VÂN
15NGUYỄN THỊPHƯỢNG10/12/19829868.0KHÁ100CC.VÂN
16VÕ NGỌC THANHPHƯƠNG30/11/19857877.3KHÁ100CC.VÂN
17HUỲNH KIMPHƯƠNG20/08/1989754.8RỚT100CC.VÂN
18TRẦN THỊQUYÊN07/02/19850.0RỚT100CC.VÂN
19NGUYỄN THỊ XUÂNQUỲNH20/12/19880.0RỚT100CC.VÂN
20NGÔ THANHSƠN18/09/19845696.3ĐẠT100CC.VÂN
21VÕ THỊ XUÂNTHANH19/07/19745776.0ĐẠT100CC.VÂN
22NGUYỄN THỊTHẢO06/01/1982795.8ĐẠT100CC.VÂN
23NGUYỄN THANHTHẢO14/11/19877867.0TB KHÁ100CC.VÂN
24VÕ THỊ MAITHẢO06/09/19856977.0TB KHÁ100CC.VÂN
25TRẦN THỊ MINHTHU30/01/19737987.8KHÁ100CC.VÂN
26NGUYỄN THỊ THANHTRÀ23/04/19830.0RỚT100CC.VÂN
27NGUYỄN THỊ THÙYTRANG04/12/19926776.5TB KHÁ100CC.VÂN
28LÊ THỊ THÙYTRANG03/04/19860.0RỚT100CC.VÂN
29ĐẶNG MỸTRINH21/10/19877867.0TB KHÁ100CC.VÂN
30LƯƠNG THÁI THANHTRÚC27/09/19818888.0KHÁ100CC.VÂN
31ĐỖ HOÀNGTRUNG27/01/199194.5RỚT100CC.VÂN
32HÀ THỊ BÍCHVÂN27/10/19898867.5KHÁ100CC.VÂN
33NGUYỄN TƯỜNGVÂN05/12/19847676.8TB KHÁ100CC.VÂN
34LÊ THỊ TƯỜNGVY16/12/19870.0RỚT100CC.VÂN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo