• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 100CS

1 LƯ QUỲNH ANH 12/04/1986 7 10 8 8 KHÁ 100CS T.TƯỚC
2 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 10/01/1976 5 9 8 6.8 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
3 BÙI THỊ THÚY HẠNH 13/08/1982 5.5 2.8 RỚT 100CS T.TƯỚC
4 NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP 28/05/1974 6 9 8 7.3 KHÁ 100CS T.TƯỚC
5 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 13/03/1989 0 RỚT 100CS T.TƯỚC
6 DƯƠNG NGỌC HUỲNH 14/10/1984 0 RỚT 100CS T.TƯỚC
7 HUỲNH PHƯƠNG LOAN 17/09/1986 7 10 8 8 KHÁ 100CS T.TƯỚC
8 LÂM QUẾ MINH 01/03/1992 5 10 7 6.8 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
9 LÊ THỊ HỒNG MINH 01/02/1988 0 RỚT 100CS T.TƯỚC
10 TRƯƠNG THÚY NGÂN 16/05/1985 5 9 6 6.3 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
11 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 16/08/1990 6.5 10 8 7.8 KHÁ 100CS T.TƯỚC
12 LƯƠNG NGUYỄN THANH NHÀN 15/12/1991 5 9 7 6.5 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
13 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 14/02/1991 5 9 8 6.8 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
14 HUỲNH LỆ PHỤNG 20/08/1965 4.5 9 7 6.3 RỚT 100CS T.TƯỚC
15 TRƯƠNG XẢO PHƯỢNG 23/04/1983 6 0 9 5.3 RỚT 100CS T.TƯỚC
16 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 14/07/1990 5 2.5 RỚT 100CS T.TƯỚC
17 ĐÔ QUANG TƯỚNG 18/03/1987 5 9 6 6.3 ĐẠT 100CS T.TƯỚC
18 NGUYỄN THỊ BẢO THU 01/02/1984 3 9 7 5.5 RỚT 100CS T.TƯỚC
19 NGUYỄN THỊ THU THỦY 17/02/1970 5.5 10 6 6.8 TB KHÁ 100CS T.TƯỚC
20 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 10/07/1986 5 6 4 RỚT 100CS T.TƯỚC
21 TRIỆU THỊ TRANG 22/03/1981 5.5 9 6 6.5 TB KHÁ 100CS T.TƯỚC
22 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRANG 13/05/1979 4 9 9 6.5 RỚT 100CS T.TƯỚC
23 VŨ THỊ VÂN 02/03/1960 5 9 4.8 RỚT 100CS T.TƯỚC
24 TRẦN LƯU KHÁNH VY 22/10/1991 5 2.5 RỚT 100CS T.TƯỚC
25 NGUYỄN PHAN TÚ VY 09/11/1988 5 8 9 6.8 ĐẠT 100CS T.TƯỚC

Bài viết liên quan