• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 105CS

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
KTTC
1 ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH 10/02/1985 8 8.0 KHÁ 105CS T.TƯỚC
2 PHAN LÊ CA 12/08/1987 9.5 9.5 XUẤT SẮC 105CS T.TƯỚC
3 NGUYỄN PHAN QUỲNH DƯƠNG 22/09/1983 0.0 RỚT 105CS T.TƯỚC
4 NGUYỄN MAI THỤC ĐOAN 03/03/1982 8 8.0 KHÁ 105CS T.TƯỚC
5 NGUYỄN THỊ DIỄM 01/08/1984 7 7.0 TB KHÁ 105CS T.TƯỚC
6 LÊ MINH PHƯƠNG HÒA 27/08/1986 0.0 RỚT 105CS T.TƯỚC
7 HUỲNH THỊ HỒNG HUỆ 20/11/1977 6 6.0 TB KHÁ 105CS T.TƯỚC
8 NGUYỄN THỤY BÍCH HUYỀN 10/07/1975 7.5 7.5 KHÁ 105CS T.TƯỚC
9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LOAN 26/07/1984 9.5 9.5 XUẤT SẮC 105CS T.TƯỚC
10 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 26/06/1981 8 8.0 KHÁ 105CS T.TƯỚC
11 NGUYỄN QUÁCH CHÂU NGHI 06/03/1991 9 9.0 GIỎI 105CS T.TƯỚC
12 TRẦN THANH NHUNG 10/11/1989 7.5 7.5 KHÁ 105CS T.TƯỚC
13 TRẦN HỒNG NHUNG 16/10/1987 8.5 8.5 GIỎI 105CS T.TƯỚC
14 NGUYỄN PHÚC 05/02/1990 0.0 RỚT 105CS T.TƯỚC
15 NGUYỄN THỊ TIẾP 01/03/1984 8 8.0 KHÁ 105CS T.TƯỚC
16 TRẦN KIM THOA 05/07/1991 9.5 9.5 XUẤT SẮC 105CS T.TƯỚC
17 LÊ THỊ THU TRANG 30/04/1975 7.5 7.5 KHÁ 105CS T.TƯỚC
18 VŨ HOÀNG YẾN 01/02/1988 7 7.0 TB KHÁ 105CS T.TƯỚC

Bài viết liên quan