• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 95

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điểm kế toán nâng cao khóa 95

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐTB XL KHÓA GHI CHÚ
KTTC THUẾ THKT
01 CAO THỊ THÙY ANH 05/04/1986 0 RỚT 95C T.TƯỚC
02 VŨ HOÀNG HỒNG NGỌC ANH 02/10/1981 5 1.25 RỚT 95C T.TƯỚC
03 NGUYỄN KIM DUNG 10/01/1987 7 1.75 RỚT 95C T.TƯỚC
04 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG 28/11/1984 10 2.5 RỚT 95C T.TƯỚC
05 PHẠM NGỌC ANH ĐÀO 11/08/1989 7 10 6 7.5 KHÁ 95C T.TƯỚC
06 PHAN THỊ AN HIỀN 09/01/1984 5 10 5 RỚT 95C T.TƯỚC
07 BÙI THỊ HƯỜNG 16/02/1974 7 7 7 7 KHÁ 95C T.TƯỚC
08 TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 13/11/1971 6 10 5.5 KHÁ 95C T.TƯỚC
09 LÊ THỊ THIÊN KIỀU 08/03/1987 8 7 9 8 KHÁ 95C T.TƯỚC
10 NGUYỄN ĐỨC ANH KHOA 24/10/1984 0 RỚT 95C T.TƯỚC
11 TRẦN THỊ THANH LOAN 09/09/1985 7 10 8 8 KHÁ 95C T.TƯỚC
12 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 15/06/1988 7.5 6 6 6.75 KHÁ 95C T.TƯỚC
13 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 09/11/1978 8 10 10 9 GIỎI 95C T.TƯỚC
14 BẠCH NGỌC HỒNG NGA 24/11/1986 6 10 5.5 KHÁ 95C T.TƯỚC
15 CAO BẢO NGỌC 26/05/1979 7 10 7 7.75 KHÁ 95C T.TƯỚC
16 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 29/01/1989 0 RỚT 95C T.TƯỚC
17 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 16/06/1986 8 10 9 8.75 GIỎI 95C T.TƯỚC
18 TRƯƠNG THỊ PHÚC 26/10/1986 10 2.5 RỚT 95C T.TƯỚC
19 THÒNG CÓOC PHÙNG 24/04/1976 5 4 6 5 RỚT 95C T.TƯỚC
20 LÊ NGỌC QUÍ 02/01/1980 3 5 2.75 RỚT 95C T.TƯỚC
21 NGUYỄN THỊ MỘNG QUỲNH 17/04/1978 8 8 10 8.5 GIỎI 95C T.TƯỚC
22 LÊ THỊ MINH TÂM 12/07/1983 0 RỚT 95C T.TƯỚC
23 CAO KIM THANH 07/10/1972 6.5 10 5.75 KHÁ 95C T.TƯỚC
24 NGUYỄN HỒNG THÀNH 28/04/1985 8 10 7 8.25 GIỎI 95C T.TƯỚC
25 TRẦN PHƯƠNG THẢO 30/01/1985 4 10 4.5 RỚT 95C T.TƯỚC
26 ĐỖ THỊ THANH THẢO 06/09/1991 6 6 4.5 RỚT 95C T.TƯỚC
27 LÊ THỊ MINH THẢO 25/05/1990 5 1.25 RỚT 95C T.TƯỚC
28 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 03/11/1991 7 10 0 6 RỚT 95C T.TƯỚC
29 NGUYỄN THỊ THU 17/10/1987 6 10 7 7.25 KHÁ 95C T.TƯỚC
30 ĐÀO KIM THU 07/09/1966 6 10 6 7 KHÁ 95C T.TƯỚC
31 HUỲNH THIÊN TRANG 04/12/1985 8 10 7 8.25 GIỎI 95C T.TƯỚC
32 NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN 27/1/1984 9 9 8 8.75 GIỎI 95C T.TƯỚC
33 QUÁCH PHẠM PHI VÂN 24/11/1976 7 10 9 8.25 GIỎI 95C T.TƯỚC
34 TRƯƠNG HOÀNG VI 03/01/1977 8 10 9 8.75 GIỎI 95C T.TƯỚC
35 NGUYỄN THỊ KIỀU YẾN 02/09/1990 0 RỚT 95C T.TƯỚC


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan