• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 96

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LẺ KHÓA 96 CA CHIỀU

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIÊM THI ĐTB XL KHÓA
KTTC THUẾ THKT
01 TỐNG NGUYỄN THỊ HUỲNH DUNG 17/04/1989 0 RỚT 96C
02 LÊ THỊ DUNG 10/06/1987 0 RỚT 96C
03 NGUYỄN THỊ THANH GIANG 10/01/1982 0 RỚT 96C
04 TRẦN THỊ THÙY LINH 30/08/1990 0 RỚT 96C
05 LÊ THỊ NƯƠNG 15/05/1988 5.3 6 9 6.4 TB KHÁ 96C
06 PHẠM THANH NHÀN 25/12/1991 0 RỚT 96C
07 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 06/04/1989 9.8 6 10 8.9 KHÁ 96C
08 PHẠM HUỲNH KIM PHỤNG 17/09/1982 5 6 10 6.5 ĐẠT 96C
09 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 31/12/1989 9.8 6 10 8.9 KHÁ 96C
10 THÂN THỊ HOÀI TÂM 07/11/1983 0 RỚT 96C
11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 08/10/1983 6.4 6 10 7.2 KHÁ 96C
12 NGUYỄN VĂN THÌN 25/01/1988 6.5 6 10 7.25 KHÁ 96C
13 NGUYỄN THỊ THU 15/05/1976 3 6 6 4.5 RỚT 96C
14 TRỊNH THỊ THANH THỦY 21/12/1987 5 2.5 RỚT 96C
15 HUỲNH NGỌC TRANG 31/10/1981 0 RỚT 96C
16 HỒ NGUYỄN BẢO TRÂM 12/12/1988 0 RỚT 96C
17 LÊ THỊ TƯỜNG VY 16/12/1987 0 RỚT 96C
18 VŨ THỊ KIM YẾN 22/12/1982 0 RỚT 96C
19 LỮ THỊ TRÚC GIANG 26/05/1986 0 RỚT 96C
20 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 27/09/1987 3 6 7 4.75 RỚT 96C
21 PHẠM THỊ HỒNG OANH 30/05/1980 0 RỚT 96C
22 LÊ THỊ THANH LOAN 17/03/1984 6.5 6 10 7.25 KHÁ 96C
23 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 28/11/1987 0 RỚT 96C
24 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 16/09/1984 6.5 6 10 7.25 KHÁ 96C
25 PHAN NGỌC TOÀN 04/02/1983 6.8 7 5.15 KHÁ 96C
26 PHẠM THỊ KIM GIANG 06/02/1983 6.5 6 8 6.75 KHÁ 96C
27 NGUYỄN THỊ DIỆP 10/12/1988 6.6 5 10 7.05 ĐẠT 96C
28 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 12/12/1986 6.4 6 7 6.45 KHÁ 96C
29 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 28/11/1987 0 RỚT 96C
30 PHAN PHÚ TIÊN 03/05/1986 4 2 RỚT 96C


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan