• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca chiều

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca chiều

STT HO TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐTB XL KHÓA
KTTC THUẾ THKT
01 LÂM CHÍ BÌNH 18/03/1987 6 6 4.5 RỚT 97C
02 LÊ KIM DIỆU 30/04/1980 0 RỚT 97C
03 ĐỖ THỊ XUÂN DIỆU 22/10/1988 0 RỚT 97C
04 NGUYỄN NHÃ ĐIỂN 30/07/1978 0 RỚT 97C
05 DƯƠNG THỊ THỤC HIỀN 14/03/1986 7 6 5 RỚT 97C
06 ĐINH THỊ HUÊ 15/08/1980 8 7 5.75 KHÁ 97C
07 TRẦN KIM LONG 23/05/1988 0 RỚT 97C
08 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 05/02/1990 7 5 4.75 RỚT 97C
09 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 17/07/1990 9 7 6.25 KHÁ 97C
10 MAI THỤC NHI 06/09/1988 0 RỚT 97C
11 TRƯƠNG THỊ PHÚC 26/10/1986 0 RỚT 97C
12 MAI THỊ PHƯƠNG THANH 26/11/1982 0 RỚT 97C
13 TRẦN THỊ THANH THẢO 20/06/1976 8 6 5.5 KHÁ 97C
14 TRẦN THỊ NGỌC THI 10/12/1983 0 RỚT 97C
15 NGUYỄN NGỌC THỦY 05/05/1963 7 6 5 RỚT 97C
16 MAI ĐẶNG MINH THƯ 11/08/1988 0 RỚT 97C
17 NGUYỄN ANH THƯ 14/05/1988 7 5 4.75 RỚT 97C
18 TẠ HỒNG TRANG 06/09/1977 0 RỚT 97C
19 NGUYỄN CẨM TRANG 24/07/1988 8 6 5.5 KHÁ 97C
20 LÊ VĂN TRIỀU 30/01/1987 6 6 4.5 RỚT 97C
21 HOÀNG VIỆT 19/05/1985 0 RỚT 97C


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan