• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca sáng

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điêm kế toán nâng cao khóa 97 ca sáng

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐiỂM TB X LOẠI
KTTC THUẾ TH KT
01 LÊ THỊ BÍCH CHI 20/04/1983 8 8 4 RỚT
02 LÊ THỤY ANH ĐÀO 19/12/1976 0 RỚT
03 VÕ THỊ HỒNG GẤM 11/02/1985 9.5 6 8 8.25 KHÁ
04 DƯ TRÚC GIANG 24/04/1984 8 6.5 5.625 KHÁ
05 LÊ THỊ 30/11/1977 8 7 5.75 KHÁ
06 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 28/04/1978 8 8 6 KHÁ
07 VÕ THỊ THÚY HẠNH 04/05/1981 10 8 9 9.25 XUẤT SẮC
08 ĐOÀN THỊ HOA 08/03/1987 8 8 7 7.75 KHÁ
09 TRẦN THỊ THÚY NGA 09/09/1990 8 6.5 6 7.125 KHÁ
10 MAI THỊ THÁI NGÂN 09/08/1990 8 9 4.25 RỚT
11 ĐINH HOÀI NGHĨA 12/12/1992 7 3.5 RỚT
12 NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 29/01/1989 8 2 RỚT
13 VÕ THIỀU QUANG 26/01/1987 8 6.5 8 7.625 KHÁ
14 TRẦN THỤY PHƯƠNG QUỲNH 02/03/1978 7 3.5 RỚT
15 PHAN HỮU TOÀN 20/10/1992 8 4 RỚT
16 NGUYỄN BẢO TUYẾT 15/11/1988 7 7 8 7.25 KHÁ
17 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 02/06/1981 10 7 8 8.75 GIỎI
18 TRƯƠNG THỊ MỘNG THÙY 20/02/1988 7 7 8 7.25 KHÁ
19 ĐINH BÍCH TRÂM 13/02/1990 10 8 8 9 GIỎI
20 TRƯƠNG NGỌC TRÂN 21/07/1980 9.5 8 8 8.75 GIỎI
21 TRƯƠNG MỸ TRINH 22/03/1980 8 8 8 8 KHÁ
22 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC 06/12/1986 0 RỚT
23 TRẦN THỊ MAI THẢO 11/10/1983 8 7 8 7.75 KHÁ
24 ĐÀO THỊ HỒNG LỤA 14/10/1989 8 7 9 8 KHÁ


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan