• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 99L & 100L

TRƯƠNG BẢOCHÂU20/04/19828577ĐẠT99L
HOÀNG THỊ NGỌCDIỄM08/11/19840RỚT99L
LÊ THỊĐÀO19/11/1978
NGUYỄN HOÀNG PHÚCHẠNH08/07/19870RỚT99L
VÕ THỊ XUÂNHƯƠNG17/05/19777957ĐẠT99L
TRẦN ÁILINH29/09/199191068.5KHÁ99L
NGUYỄN THỊ THULỘC08/11/19820RỚT99L
TRẦN NHỰTMINH23/10/1981
NGUYỄN ĐẶNG TỐNGUYÊN3/11/1981
KHIẾU NGUYỄN ANNHIÊN04/09/19859999GIỎI99L
HÀ THỊ KIMTHẢO15/05/19840RỚT99L
PHAN TƯỜNGVI03/11/19889577.5ĐẠT99L
NGUYỄN THANHVỊNH20/12/19837977.5KHÁ99L
LƯ QUỲNHANH12/04/198671088KHÁ100CS
NGUYỄN THỊ HỒNGĐIỆP10/01/19765986.75ĐẠT100CS
BÙI THỊ THÚYHẠNH13/08/19825.52.75RỚT100CS
NGUYỄN THỊ MỸHIỆP28/05/19746987.25KHÁ100CS
NGUYỄN THỊ THANHHỒNG13/03/19890RỚT100CS
DƯƠNG NGỌCHUỲNH14/10/19840RỚT100CS
HUỲNH PHƯƠNGLOAN17/09/198671088KHÁ100CS
LÂM QUẾMINH01/03/199251076.75ĐẠT100CS
LÊ THỊ HỒNGMINH01/02/19880RỚT100CS
TRƯƠNG THÚYNGÂN16/05/19855966.25ĐẠT100CS
HUỲNH THỊ THẢONGUYÊN16/08/19906.51087.75KHÁ100CS
LƯƠNG NGUYỄN THANHNHÀN15/12/19915976.5ĐẠT100CS
NGUYỄN THỊ NGỌCOANH14/02/19915986.75ĐẠT100CS
HUỲNH LỆPHỤNG20/08/19654.5976.25RỚT100CS
TRƯƠNG XẢOPHƯỢNG23/04/1983695.25ĐẠT100CS
NGUYỄN THỊ MỘNGTUYỀN14/07/199052.5RỚT100CS
ĐÔ QUANGTƯỚNG18/03/19875966.25ĐẠT100CS
NGUYỄN THỊ BẢOTHU01/02/19843975.5RỚT100CS
NGUYỄN THỊ THUTHỦY17/02/19705.51066.75TB KHÁ100CS
NGUYỄN THỊ ANHTHƯ10/07/1986564RỚT100CS
TRIỆU THỊTRANG22/03/19815.5966.5TB KHÁ100CS
NGUYỄN HOÀNG NGỌCTRANG13/05/19794996.5RỚT100CS
VŨ THỊVÂN02/03/1960594.75RỚT100CS
TRẦN LƯU KHÁNHVY22/10/199152.5RỚT100CS
NGUYỄN PHAN TÚVY09/11/19885896.75ĐẠT100CS
NGUYỄN THỊ THUAN07/04/19860RỚT98C
TRẦN THỊ DIỄMCHI19/05/19838597.5ĐẠT98C
ĐỖ THỊ XUÂNDIỆU22/10/19887597ĐẠT98C
LÊ HỮUDUY05/07/19875544.75RỚT98C
PHAN TRƯỜNGHẢI18/10/19787597ĐẠT98C
HUỲNH MINHHIẾU04/12/19900RỚT98C
HÀ THANH KIMHUỆ08/02/19860RỚT98C
BÙI THỊ KIMKIỂU15/05/19900RỚT98C
NGUYỄN THỊ HỒNGLƯU02/03/19830RỚT98C
NGUYỄN THỊ ĐÔNGNGHI26/10/19760RỚT98C
NGUYỄN THÀNHNGÔN15/03/1990553.75RỚT98C
BÙI NGUYỄN THANHNGUYÊN14/02/198473.5RỚT98C
PHAN THỤY MAIPHƯƠNG26/10/198063RỚT98C
VŨ THỊ NGỌCQUÝ0RỚT98C
DƯƠNG XUÂNTHỦY27/09/1978996.75KHÁ98C
NGUYỄN THANHTRÚC21/02/19857597ĐẠT98C
VÕ THỊ BÍCHVÂN09/03/19820RỚT98C
NGUYỄN THÚYVY18/04/19880RỚT98C
LÊ THỊ HỒNGXUÂN10/01/19850RỚT98C
LÊ THỊ MỘNGTHU19/11/19840RỚT98C
LÊ KIMDIỆU30/04/198052.5RỚT98C
TRƯƠNG THỊPHÚC26/10/198673.5RỚT98C

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo