• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 99L & 100L

TRƯƠNG BẢO CHÂU 20/04/1982 8 5 7 7 ĐẠT 99L
HOÀNG THỊ NGỌC DIỄM 08/11/1984 0 RỚT 99L
LÊ THỊ ĐÀO 19/11/1978
NGUYỄN HOÀNG PHÚC HẠNH 08/07/1987 0 RỚT 99L
VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 17/05/1977 7 9 5 7 ĐẠT 99L
TRẦN ÁI LINH 29/09/1991 9 10 6 8.5 KHÁ 99L
NGUYỄN THỊ THU LỘC 08/11/1982 0 RỚT 99L
TRẦN NHỰT MINH 23/10/1981
NGUYỄN ĐẶNG TỐ NGUYÊN 3/11/1981
KHIẾU NGUYỄN AN NHIÊN 04/09/1985 9 9 9 9 GIỎI 99L
HÀ THỊ KIM THẢO 15/05/1984 0 RỚT 99L
PHAN TƯỜNG VI 03/11/1988 9 5 7 7.5 ĐẠT 99L
NGUYỄN THANH VỊNH 20/12/1983 7 9 7 7.5 KHÁ 99L
LƯ QUỲNH ANH 12/04/1986 7 10 8 8 KHÁ 100CS
NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 10/01/1976 5 9 8 6.75 ĐẠT 100CS
BÙI THỊ THÚY HẠNH 13/08/1982 5.5 2.75 RỚT 100CS
NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP 28/05/1974 6 9 8 7.25 KHÁ 100CS
NGUYỄN THỊ THANH HỒNG 13/03/1989 0 RỚT 100CS
DƯƠNG NGỌC HUỲNH 14/10/1984 0 RỚT 100CS
HUỲNH PHƯƠNG LOAN 17/09/1986 7 10 8 8 KHÁ 100CS
LÂM QUẾ MINH 01/03/1992 5 10 7 6.75 ĐẠT 100CS
LÊ THỊ HỒNG MINH 01/02/1988 0 RỚT 100CS
TRƯƠNG THÚY NGÂN 16/05/1985 5 9 6 6.25 ĐẠT 100CS
HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN 16/08/1990 6.5 10 8 7.75 KHÁ 100CS
LƯƠNG NGUYỄN THANH NHÀN 15/12/1991 5 9 7 6.5 ĐẠT 100CS
NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 14/02/1991 5 9 8 6.75 ĐẠT 100CS
HUỲNH LỆ PHỤNG 20/08/1965 4.5 9 7 6.25 RỚT 100CS
TRƯƠNG XẢO PHƯỢNG 23/04/1983 6 9 5.25 ĐẠT 100CS
NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 14/07/1990 5 2.5 RỚT 100CS
ĐÔ QUANG TƯỚNG 18/03/1987 5 9 6 6.25 ĐẠT 100CS
NGUYỄN THỊ BẢO THU 01/02/1984 3 9 7 5.5 RỚT 100CS
NGUYỄN THỊ THU THỦY 17/02/1970 5.5 10 6 6.75 TB KHÁ 100CS
NGUYỄN THỊ ANH THƯ 10/07/1986 5 6 4 RỚT 100CS
TRIỆU THỊ TRANG 22/03/1981 5.5 9 6 6.5 TB KHÁ 100CS
NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRANG 13/05/1979 4 9 9 6.5 RỚT 100CS
VŨ THỊ VÂN 02/03/1960 5 9 4.75 RỚT 100CS
TRẦN LƯU KHÁNH VY 22/10/1991 5 2.5 RỚT 100CS
NGUYỄN PHAN TÚ VY 09/11/1988 5 8 9 6.75 ĐẠT 100CS
NGUYỄN THỊ THU AN 07/04/1986 0 RỚT 98C
TRẦN THỊ DIỄM CHI 19/05/1983 8 5 9 7.5 ĐẠT 98C
ĐỖ THỊ XUÂN DIỆU 22/10/1988 7 5 9 7 ĐẠT 98C
LÊ HỮU DUY 05/07/1987 5 5 4 4.75 RỚT 98C
PHAN TRƯỜNG HẢI 18/10/1978 7 5 9 7 ĐẠT 98C
HUỲNH MINH HIẾU 04/12/1990 0 RỚT 98C
HÀ THANH KIM HUỆ 08/02/1986 0 RỚT 98C
BÙI THỊ KIM KIỂU 15/05/1990 0 RỚT 98C
NGUYỄN THỊ HỒNG LƯU 02/03/1983 0 RỚT 98C
NGUYỄN THỊ ĐÔNG NGHI 26/10/1976 0 RỚT 98C
NGUYỄN THÀNH NGÔN 15/03/1990 5 5 3.75 RỚT 98C
BÙI NGUYỄN THANH NGUYÊN 14/02/1984 7 3.5 RỚT 98C
PHAN THỤY MAI PHƯƠNG 26/10/1980 6 3 RỚT 98C
VŨ THỊ NGỌC QUÝ 0 RỚT 98C
DƯƠNG XUÂN THỦY 27/09/1978 9 9 6.75 KHÁ 98C
NGUYỄN THANH TRÚC 21/02/1985 7 5 9 7 ĐẠT 98C
VÕ THỊ BÍCH VÂN 09/03/1982 0 RỚT 98C
NGUYỄN THÚY VY 18/04/1988 0 RỚT 98C
LÊ THỊ HỒNG XUÂN 10/01/1985 0 RỚT 98C
LÊ THỊ MỘNG THU 19/11/1984 0 RỚT 98C
LÊ KIM DIỆU 30/04/1980 5 2.5 RỚT 98C
TRƯƠNG THỊ PHÚC 26/10/1986 7 3.5 RỚT 98C

Bài viết liên quan