• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao KT02- k127L

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 TRẦN VŨ HUYỀN ANH 23/08/1985 TP HCM 9.5 9.5 Giỏi 127L T.TƯỚC
2 DƯƠNG THANH CHÂU 31/12/1967 LONG AN 9.5 9.5 Giỏi 127L T.TƯỚC
3 NGUYỄN THỊ YẾN 18/10/1991 HẢI PHÒNG 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
4 ĐƯỜNG THỊ XUÂN HOA 06/02/1973 BẾN TRE 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
5 ĐẶNG VĂN MINH 24/09/1984 TP HCM 8.5 8.5 Khá 127L T.TƯỚC
6 PHẠM THỤY NGỌC NỮ 02/11/1989 TP HCM 8.5 8.5 Khá 127L T.TƯỚC
7 LÊ THỊ QUỲNH NGA 30/06/1989 ĐỒNG NAI 8.5 8.5 Khá 127L T.TƯỚC
8 VÕ PHÚC NHƯ NGỌC 01/07/1992 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
9 NGUYỄN THỊ THÚY NHI 02/07/1988 GIA LAI 9 9.0 Giỏi 127L T.TƯỚC
10 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 07/11/1990 BÀ RỊA- VŨNG TÀU 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
11 ĐỖ NGỌC BẢO QUYÊN 26/04/1993 TP HCM 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
12 NGUYÊN MINH PHƯƠNG THỦY 24/06/1982 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 127L T.TƯỚC
13 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 15/02/1991 BẾN TRE 9.5 9.5 Giỏi 127L T.TƯỚC
14 NGUYỄN NGỌC THANH TRANG 30/06/1988 LONH AN 8.5 8.5 Khá 127L T.TƯỚC
15 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 01/10/1991 BÌNH ĐỊNH 8.5 8.5 Khá 127L T.TƯỚC
16 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 20/09/1985 GIA LAI 7.5 7.5 Khá 127L T.TƯỚC
17 NGUYỄN HỒNG THẢO 11/04/1985 TP HCM 9 9.0 Giỏi 127L T.TƯỚC
18 TRẦN QUỐC THÁI 07/09/1991 TIỀN GIANG 9.5 9.5 Giỏi 127L T.TƯỚC

Bài viết liên quan