• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao KT02- k128C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 CHU VÂN ANH 03/10/1990 HẢI PHÒNG 9.5 9.5 Giỏi 128C C.LOAN
2 VÕ THỊ DUY ÁNH 30/04/1991 GIA LAI 6 6.0 Tb Khá 128C C.LOAN
3 TRẦN PHÚ CƯỜNG 03/12/1990 AN GIANG 10 10.0 Xuất Sắc 128C C.LOAN
4 TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH 09/05/1989 TP HCM 9 9.0 Giỏi 128C C.LOAN
5 NGUYỄN VĂN HIẾU 30/10/1991 NINH THUẬN 8.5 8.5 Khá 128C C.LOAN
6 HỒ THỊ THỚI HOÀNG 26/05/1992 QUẢNG NGÃI 6.5 6.5 Tb Khá 128C C.LOAN
7 VÕ THỊ HỒNG LOAN 27/12/1977 TP. HCM 0.0 Rớt 128C C.LOAN
8 TRẦN THANH LONG 06/03/1990 TP HCM 0.0 Rớt 128C C.LOAN
9 NGUYỄN HỒNG SA MI 14/06/1991 NINH THUẬN 8.5 8.5 Khá 128C C.LOAN
10 LÊ THỊ LY NA 22/1/1992 QUẢNG NGÃI 6.5 6.5 Tb Khá 128C C.LOAN
11 BÙI QUỐC NAM 10/03/1991 NINH THUẬN 9 9.0 Giỏi 128C C.LOAN
12 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 27/12/1977 TP HCM 0.0 Rớt 128C C.LOAN
13 TRẦN THỊ NGỌN 14/11/1987 BẾN TRE 8.5 8.5 Khá 128C C.LOAN
14 TRƯƠNG THỊ THÙY NGUYÊN 23/11/1987 TÂY NINH 5.5 5.5 Đạt 128C C.LOAN
15 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN 01/10/1989 BÌNH ĐỊNH 9.5 9.5 Giỏi 128C C.LOAN
16 NGUYỄN THẾ TÀI 19/02/1992 AN GIANG 0.0 Rớt 128C C.LOAN
17 TRẦN CẨM 12/10/1992 LONG AN 9 9.0 Giỏi 128C C.LOAN
18 TRẦN QUỐC THÁI 09/07/1991 TIỀN GIANG 0.0 Rớt 128C C.LOAN
19 LÊ NGỌC HUYỀN TRANG 12/12/1990 ĐẮK LẮK 9.5 9.5 Giỏi 128C C.LOAN
20 PHAN QUỲNH UYÊN 08/10/1991 NINH THUẬN 8.5 8.5 Khá 128C C.LOAN
21 HÀ THỊ VƯỢNG 10/09/1988 ĐĂK LĂK 9 9.0 Giỏi 128C C.LOAN
22 ÂU KIỀU PHI YẾN 14/12/1990 NINH THUẬN 9.5 9.5 Giỏi 128C C.LOAN
23 TRẦN KHÁNH THOẠI MY 01/28/1991 LÂM ĐỒNG 9.5 9.5 Giỏi 128C C.LOAN
24 LÂM TRƯỞNG HÒA 08/14/1990 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 128C C.LOAN
25 NGUYỄN THỊ HuỲNH TRANG 07/04/1993 AN GIANG 6.5 6.5 Tb Khá 128C C.LOAN

Bài viết liên quan