• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán nâng cao KT02C- K124

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
1 TRẦN THỊ 16/09/1986 TRÀ VINH 8 8.0 Khá 124C C.MINH
2 NGUYỄN THỊ DUYÊN 25/01/1985 HUẾ 9 9.0 Giỏi 124C C.MINH
3 BÙI MINH ĐỨC 02/04/1989 NAM ĐỊNH 0.0 Rớt 124C C.MINH
4 TRẦN THỊ TRƯỜNG GIANG 11/11/1977 NAM ĐỊNH 0.0 Rớt 124C C.MINH
5 HOÀNG TRUNG HIẾU 25/10/1990 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 124C C.MINH
6 PHẠM DUY HÙNG 10/09/1990 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc 124C C.MINH
7 HOÀNG ANH TRÚC LINH 19/06/1986 AN GIANG 9 9.0 Giỏi 124C C.MINH
8 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 16/01/1989 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc 124C C.MINH
9 TRẦN THANH NHÃ 20/12/1995 BÌNH THUẬN 0.0 Rớt 124C C.MINH
10 NGUYỄN THỊ NHÀN 23/01/1987 HẢI DƯƠNG 8 8.0 Khá 124C C.MINH
11 HOÀNG TRỌNG TUẤN NHI 01/01/1974 ĐÀ NẴNG 0.0 Rớt 124C C.MINH
12 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 08/10/1990 HÀ TÂY 10 10.0 Xuất Sắc 124C C.MINH
13 NGUYỄN LÊ KIẾU THẢO 08/01/1991 TP.HCM 8 8.0 Khá 124C C.MINH
14 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 18/11/1988 NGHỆ AN 0.0 Rớt 124C C.MINH
15 DƯƠNG HỒNG YẾN 08/02/1983 TP.HCM 7 7.0 Khá 124C C.MINH

Bài viết liên quan