• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao KT02C-K136

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB Xếp loại
1 ĐẶNG NGỌC QUỲNH ANH 04/03/1978 TP HCM 6 6.0 Tb Khá
2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ANH 18/05/1990 ĐÀ LẠT 0.0 Rớt
3 LƯƠNG THANH HIỀN 02/06/1982 NGHỆ AN 7 7.0 Khá
4 PHẠM QUANG HƯNG 02/05/1984 THANH HÓA 9 9.0 Giỏi
5 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG 22/04/1988 TP HCM 9 9.0 Giỏi
6 VIÊN CẨM MINH 16/11/1988 TP.HCM 8 8.0 Khá
7 ĐINH TRẦN BẠCH NGỌC 15/05/1985 TP.HCM 0.0 Rớt
8 HUỲNH THỊ HÀ NHI 02/11/1988 QUẢNG NAM 0.0 Rớt
9 NGUYỄN THỊ TÚ OANH 19/07/1977 BÌNH DƯƠNG 8 8.0 Khá
10 HUỲNH CÔNG PHÚC 1980 BÌNH DƯƠNG 7 7.0 Khá
11 ĐINH THỊ TỐ QUYÊN 05/12/1991 ĐỒNG NAI 10 10.0 Xuất Sắc
12 NGUYỄN THỊ NHƯ TÌNH 11/12/1990 BÌNH ĐỊNH 8 8.0 Khá
13 ĐOÀN TRÍ TOÀN 20/12/1978 TP.HCM 7 7.0 Khá
14 NGUYỄN QUỐC TUẤN 13/08/1981 TP.HCM 6 6.0 Tb Khá
15 ĐẶNG ANH TUẤN 02/05/1989 NGHỆ AN 0.0 Rớt
16 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 14/02/1988 TP.HCM 6 6.0 Tb Khá
17 TRẦN THỊ MỸ THANH 25/04/1986 NHA TRANG 9 9.0 Giỏi
18 HỒ THỊ MINH THẢO 18/081985 TP.HCM 0.0 Rớt
19 PHAN THỊ THU THẢO 04/10/1989 BÌNH ĐỊNH 6 6.0 Tb Khá
20 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 15/11/1991 TIỀN GIANG 9 9.0 Giỏi
21 CHUNG NHỰT THƯ 17/10/1991 BẠC LIÊU 9 9.0 Giỏi
22 CỔ THỤY ĐÀI TRANG 03/07/1988 TP.HCM 8 8.0 Khá
23 HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM 28/12/1991 TIỀN GIANG 9 9.0 Giỏi
24 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 21/03/1986 TP.HCM 0.0 Rớt
25 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/10/1993 TP.HCM 8 8.0 Khá
26 NGUYỄN QUÁCH ANH UYÊN 19/12/1993 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc
27 NGÔ THỊ TUYỀN VÂN 07/12/1979 TP.HCM 6 6.0 Tb Khá

Bài viết liên quan