• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán nâng cao KT02L- K121

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
1 LÊ HOÀNG GIANG 03/11/1980 NINH BÌNH 10 9 9.5 Xuất Sắc 121L C.LOAN
2 NGUYỄN THỊ THU 03/12/1987 ĐỒNG THÁP 0.0 Rớt 121L C.LOAN
3 KIM THỊ THU HIỀN 1982 HÀ NỘI 9 7 8.0 Khá 121L C.LOAN
4 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HIỆU 05/08/1987 TIỀN GIANG 10 9 9.5 Xuất Sắc 121L C.LOAN
5 BÙI NGUYỄN THỤY KHA 01/08/1989 QUẢNG NGÃI 10 6 8.0 Khá 121L C.LOAN
6 HỒ THỊ THÙY LOAN 06/07/1987 TÂY NINH 0.0 Rớt 121L C.LOAN
7 PHẠM THỊ LƯƠNG 27/07/1984 NGHỆ AN 0.0 Rớt 121L C.LOAN
8 TRẦN THANH SANG 28/03/1979 BÌNH THUẬN 10 9 9.5 Xuất Sắc 121L C.LOAN
9 DƯƠNG LỆ THANH 18/11/1984 TP HCM 0.0 Rớt 121L C.LOAN
10 ĐOÀN THỊ NGỌC THỦY 24/05/1990 TP HCM 9 6 7.5 Khá 121L C.LOAN
11 KHẤU THỤY ANH THƯ 22/04/1987 TP HCM 0.0 Rớt 121L C.LOAN
12 TRƯƠNG HỒNG THƯ 27/07/1988 QUẢNG NAM 10 9 9.5 Xuất Sắc 121L C.LOAN
13 LÂM MỸ YẾN 13/11/1988 VĨNH LONG 0.0 Rớt 121L C.LOAN
14 NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG 23/06/1982 SÓC TRĂNG 10 8 9.0 Giỏi 121L C.LOAN

Bài viết liên quan