• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán trưởng khóa 93C

STTHỌ TÊNNĂM SINHNƠI SINHĐIỂM CÁC MÔNĐTBXL
KTTCPLKT
1THI THỊ NGỌCDIỄM1985LONG AN1047RỚT
2NGUYỄN THỊ THÙYDUNG1978LONG AN9.567.75KHÁ
3PHAN DUYHIẾU1982TPHCM  0RỚT
4NGUYEỄN THỊ MỸNƯƠNG1984`957KHÁ
5LÊ THỊNGA1986PHÚ YÊN8.567.25KHÁ
6NGUYỄN THỊTHƯ1983NAM ĐỊNH978KHÁ
7PHAN THỊ DIỆUTRANG1986KON TUM1068KHÁ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo