• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán trưởng KTT- K123B

STT HỌ TÊN NĂM SINH NƠI SINH ĐIỂM CÁC MÔN ĐTB XL
KTQT TTNH
1 Nguyễn Tuấn Dũng TP HCM 7 7 7 KHÁ
2 Phan Thị Hồng 1988 Nghệ An 7 8 7.5 KHÁ
3 Lê Thị Thanh Huyền 1987 Nghệ An 8 7 7.5 KHÁ
4 Trần Thảo Ngọc 1989 Quảng Nam 8 9 8.5 GIỎI
5 Phan Nữ Kiều Oanh 1988 Nghệ An 8 7 7.5 KHÁ

Bài viết liên quan