• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán trưởng KTT- K123B

STTHỌ TÊNNĂM SINHNƠI SINHĐIỂM CÁC MÔNĐTBXL
KTQTTTNH
1Nguyễn TuấnDũngTP HCM777KHÁ
2Phan ThịHồng1988Nghệ An787.5KHÁ
3Lê Thị ThanhHuyền1987Nghệ An877.5KHÁ
4Trần ThảoNgọc1989Quảng Nam898.5GIỎI
5Phan Nữ KiềuOanh1988Nghệ An877.5KHÁ

Bài viết liên quan