• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế năm khóa 101C

1NGUYỄN THÁICHÂU10/10/1980888.0KHÁ101CT.TRÀ
2NGUYỄN THỊ XUÂNĐĂNG28/05/1972888.0KHÁ101CT.TRÀ
3ĐẶNG THỊ THU02/12/1985999.0GIỎI101CT.TRÀ
4HOÀNG THỊHẰNG15/02/1986888.0KHÁ101CT.TRÀ
5PHẠM THUHIỀN17/05/1980888.0KHÁ101CT.TRÀ
6NGUYỄN THỊ THUHUYỀN21/01/19810.0RỚT101CT.TRÀ
7TRỊNH VĂNKHOA14/08/1985999.0GIỎI101CT.TRÀ
8NGUYỄN THỊLÀM05/05/1985999.0GIỎI101CT.TRÀ
9HUỲNH TỐMAI02/10/1982777.0KHÁ101CT.TRÀ
10KỲ THỊ ÁNHMINH06/04/1987999.0GIỎI101CT.TRÀ
11NGUYỄN THỊ TRÀMY22/02/19870.0RỚT101CT.TRÀ
12BÙI NHƯNGỌC07/07/1987999.0GIỎI101CT.TRÀ
13TRỊNH THANHPHƯƠNG07/08/1982999.0GIỎI101CT.TRÀ
14NGUYỄN THỊTHO03/10/1980999.0GIỎI101CT.TRÀ
15NGÔ ĐÌNHTHUẤN16/08/19810.0RỚT101CT.TRÀ
16NGUYỄN NGỌCTHỦY05/05/1963888.0KHÁ101CT.TRÀ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo