• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế – KT05

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV GHI CHÚ
1 TRẦN THÙY DƯƠNG 05.09.1996 TP.HCM 0.0 Rớt 143 C.LOAN
2 PHẠM THỊ CẨM GIANG 10/02/1995 GÒ CÔNG ĐÔNG 0.0 Rớt 143 C.LOAN
3 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 21/11/1992 TP. HCM 10 10.0 Xuất Sắc 143 C.LOAN
4 HOÀNG THỊ HOA 25/10/1985 NINH BÌNH 10 10.0 Xuất Sắc 143 C.LOAN
5 ĐỖ THỊ HUẾ 15/12/1990 NAM ĐỊNH 9.5 9.5 Giỏi 143 C.LOAN
6 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH 05/07/1989 TP.HCM 0.0 Rớt 143 C.LOAN
7 NGUYỄN THỊ LANG 28/02/1988 BÌNH ĐỊNH 0.0 Rớt 143 C.LOAN
8 NGUYỄN NHƯ LINH 20/10/1990 LONG AN 9.5 9.5 Giỏi 143 C.LOAN
9 NGUYỄN THỊ THẢO MI 12/11/1991 BẠC LIÊU 0.0 Rớt 143 C.LOAN
10 NGUYỄN THANH MY 02/07/1993 ĐỒNG THÁP 9.5 9.5 Giỏi 143 C.LOAN
12 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC 05/04/1991 TP.HCM 0.0 Rớt 143 C.LOAN
13 LÂM YẾN QUỲNH 28/10/1990 TP.HCM 9 9.0 Giỏi 143 C.LOAN
14 PHAN NGUYỄN PHƯỚC TƯỜNG 24/12/1991 TP.HCM 0.0 Rớt 143 C.LOAN
15 TRẦN NGỌC THANH THẢO 21/07/1989 TP.HCM 0.0 Rớt 143 C.LOAN
16 NGUYỄN THỊ THU 18/11/1989 HÀ TĨNH 10 10.0 Xuất Sắc 143 C.LOAN
17 NGUYỄN THỊ THU THÚY 1990 ĐỒNG NAI 9 9.0 Giỏi 143 C.LOAN
18 PHAN BẢO VINH 10/09/1982 Tp.HCM 5 5.0 Đạt 143 C.LOAN
19 MÃ HOÀNG YẾN 15/04/1986 BÌNH DƯƠNG 0.0 Rớt 143 C.LOAN

Bài viết liên quan