• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế – KT05

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV GHI CHÚ
THUẾ BCTC
1 LÊ THỊ KIM ANH 19/03/1988 TÂY NINH 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 26/11/1991 9 8 8.5 Khá 143 T.HỒNG
C.LOAN
3 NGUYỄN THỊ KIM ÁNH 25/05/1988 TP HCM 10 10 10.0 Xuất Sắc 143 T.HỒNG
C.LOAN
4 TRẦN NGŨ CHÂU 07/07/1987 LONG XUYÊN 7 5 6.0 Tb Khá 143 T.HỒNG
C.LOAN
5 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 17/12/1992 HƯNG YÊN 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
6 NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG 23/06/1982 SÓC TRĂNG 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
7 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 7 3.5 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
8 NGUYỄN VĂN ĐỦ 03.10.1974 NINH THUẬN 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
9 CÙ THỤY HẠNH 23/021/1989 TP HCM 9 8 8.5 Khá 143 T.HỒNG
C.LOAN
10 ĐỖ THANH HIẾU 10/05/1981 NAM ĐỊNH 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
11 VŨ THỊ HOA 25/10/1989 HUẾ 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
12 NGUYỄN THỊ HUỆ 15/08/1989 HÀ TĨNH 10 7 8.5 Khá 143 T.HỒNG
C.LOAN
13 HUỲNH TRỌNG HUY 11/10/1987 TP.HCM 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
14 LÊ QUANG NGỌC 10/02/1970 TP HCM 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
15 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 07/07/1987 Đăk Lăk 9 4.5 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
16 PHẠM THỊ LÊ PHƯƠNG 23/01/1992 BÌNH ĐỊNH 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
17 TĂNG THỊ MINH TÂM 23/06/1989 KIÊN GIANG 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
18 NGUYỄN THỊ THẢO 20/03/1992 NGHỆ AN 4 2.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
19 NGÔ THỊ THANH THỦY 26.02.1983 BẮC THÁI 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
20 DƯƠNG MINH TRÍ 10/09/1982 TIỀN GIANG 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
21 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/10/1993 TP.HCM 7 3.5 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
22 TRƯƠNG THỊ TÍCH VY 02/01/1979 TP.HCM 0.0 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN
23 LÊ THỊ BÍCH THỦY 06/04/1984 TP.HCM 7 3.5 Rớt 143 T.HỒNG
C.LOAN

Bài viết liên quan