• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế KT05C – K136

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL
THUẾ BCTC
1 THÁI TUẤN ANH 01/06/1984 NHA TRANG 0.0 Rớt
2 NGUYỄN THỊ KIM ANH 20/10/1989 TP.HCM 0.0 Rớt
3 TRẦN THỊ DIỄM CHI 19/05/1983 KIÊN GIANG 0.0 Rớt
4 PHẠM QUANG HƯNG 02/05/1984 THANH HÓA 0.0 Rớt
5 HUỲNH THỊ KIM LOAN 11/06/1990 LÂM ĐỒNG 9 4.5 Rớt
6 CHÂU MINH LUÂN 12/01/1985 0.0 Rớt
7 LÊ THỊ KHÁNH LY 02/03/1988 HUẾ 9 9 9.0 Giỏi
8 NGUYỄN CÔNG NAM 20/10/1989 TP. HCM 0.0 Rớt
9 NGUYỄN MỘNG NGỌC 04/06/1981 HẬU GIANG 0.0 Rớt
10 NGUYỄN MINH HỒNG NGỌC 28/03/1990 KHÁNH HÒA 7 3.5 Rớt
11 LÂM THỊ KIM NGỌC 16/09/1985 VŨNG TÀU 9 9 9.0 Giỏi
12 BÙI THỊ TUYẾT NHI 04/01/1992 TP.HCM 8 9 8.5 Khá
13 NGUYỄN LÊ KIỀU OANH 28/05/1989 QUẢNG NGÃI 0.0 Rớt
14 TRỊNH THỊ PHƯỢNG 03/09/1991 BẮC NINH 9 10 9.5 Giỏi
15 LÊ THỊ TÂM 12/05/1991 THANH HÓA 9.5 4.8 Rớt
16 PHẠM NHẬT THỦY TIÊN 12/10/1988 TP.HCM 9 9 9.0 Giỏi
17 TRẦN THỊ MỸ THANH 25/04/1986 NHA TRANG 0.0 Rớt
18 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG THẢO 28/07/1989 TP HCM 7 9 8.0 Khá
19 HUỲNH KHẮC HƯƠNG THỦY 22/01/1982 TP.HCM 10 9 9.5 Giỏi
20 DƯƠNG NGỌC THÚY 08/09/1987 TIỀN GIANG 10 5.0 Đạt
21 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 07/05/1992 ĐỒNG NAI 9 10 9.5 Giỏi

Bài viết liên quan