• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm (KT05 – K134)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
1 CHU VÂN ANH 03/10/1990 HẢI PHÒNG 9.5 7.5 8.5 Khá 134 C. LOAN
2 ĐỖ THANH HẢI 03/02/1987 TP HCM 0.0 Rớt 134 C. LOAN
3 ĐĂNG NGUYỄN NHƯ HUỲNH 15/10/1993 TP HCM 9 7.5 8.3 Khá 134 C. LOAN
4 ĐỖ THỊ KIM KHUYÊN 28/10/187 ĐỒNG NAI 7.5 6.5 7.0 Khá 134 C. LOAN
5 PHÙNG THỊ CẨM LOAN 12/01/1989 CẦN THƠ 9.5 7.5 8.5 Khá 134 C. LOAN
6 LÊ THỊ LUÂN 08/09/1990 8 9.5 8.8 Khá 134 C. LOAN
7 TRẦN KHÁNH THOẠI MY 28/01/1989 LÂM ĐỒNG 9.5 7.5 8.5 Khá 134 C. LOAN
8 LÊ THỊ QUỲNH NGA 30/6/1989 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 134 C. LOAN
9 LÊ THỊ THỦY NGÂN 12/07/1992 KIÊN GIANG 7.5 6.5 7.0 Khá 134 C. LOAN
10 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 10/10/1976 TÂY NINH 9.5 6.5 8.0 Khá 134 C. LOAN
11 NGUYỄN THANH THẢO NGUYÊN 18/01/1991 BÌNH THUẬN 9.5 7.5 8.5 Khá 134 C. LOAN
12 LÝ Ý NHI 11/10/1991 BÌNH ĐỊNH 9 7.5 8.3 Khá 134 C. LOAN
13 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 15/06/1960 TP.HCM 5.5 2.8 Rớt 134 C. LOAN
14 NGUYỄN THỊ TÂM 16/10/1982 NGHỆ AN 9 7.5 8.3 Khá 134 C. LOAN
15 LÊ THỊ THÁI THẢO HỒNG TIÊN 16/10/1986 BÌNH THUẬN 4 8 6.0 Tb Khá 134 C. LOAN
16 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 21/08/1972 NAM HÀ 9 7.5 8.3 Khá 134 C. LOAN
17 HUỲNH NGỌC THẢO 13/06/1990 BẾN TRE 9 7 8.0 Khá 134 C. LOAN
18 NGUYỄN NGỌC THIỆN 20/01/1983 ĐĂK LĂK 8 8.5 8.3 Khá 134 C. LOAN
19 NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN 18/03/1990 TP.HCM 0.0 Rớt 134 C. LOAN
20 VÕ LA BẢO YẾN 09/02/1987 TP HCM 8.5 7.5 8.0 Khá 134 C. LOAN
21 LÊ ĐẠT QuỐC THẮNG 26/08/1990 TP HCM 9.5 6.5 8.0 Khá 134 C. LOAN

Bài viết liên quan