• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm lập BCTC & QT thuế năm khóa 98

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điểm lập BCTC & QT thuế năm khóa 98

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐiỂM TB XL KHÓA
THUẾ BCTC
01 DƯ KIM CHÂU 17/01/1979 10 10 10.0 XUẤT SẮC 98C
02 PHẠM THỊ TUYẾT HẰNG 09/06/1972 7 4.7 RỚT 98C
03 ĐỖ THỊ KIM HOA 04/10/1977 7 7 7.0 KHAÙ 98C
04 HUỲNH DUY KHIẾT HOA 25/08/1987 7 10 8.0 GIỎI 98C
05 TRẦN MỸ HƯƠNG 06/03/1988 8 5.3 RỚT 98C
06 LÃ THỊ LAN 13/01/1977 8 7 7.7 KHAÙ 98C
07 BÔNG THỊ KIM LOAN 26/10/1983 3 1.0 RỚT 98C
08 NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC 28/10/1979 7 4.7 RỚT 98C
09 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 15/11/1976 10 10 10.0 XUẤT SẮC 98C
10 PHẠM THỊ MINH 26/12/1981 0.0 RỚT 98C
11 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 09/10/1988 0.0 RỚT 98C
12 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/03/1983 7 4.7 RỚT 98C
13 TRẦN THỊ THU 10/06/1982 0.0 RỚT 98C
14 NGUYỄN THÁI NHƯ TRANG 28/05/1988 0.0 RỚT 98C
15 TRẦN THỊ HÀ TRÂM 15/10/1983 0.0 RỚT 98C
16 PHẠM THỊ MINH TRÚC 26/04/1979 8 6 7.3 KHAÙ 98C
17 NGUYỄN THỊ VÂN 18/03/1971 7 7 7.0 KHAÙ 98C
18 PHẠM BẢO YẾN 16/05/1983 3 1.0 RỚT 98C
19 LÊ THỊ NGỌC YÊN 06/01/1986 7 7 7.0 KHAÙ 98C

Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan