• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm khóa 104C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
THUẾBCTC
1NGUYỄN NHÃĐIỂN30/07/780.0RỚT104CT.TRÀ
2ÔN THỊ MỸHẠNH01/04/19780.0RỚT104CT.TRÀ
3LƯU THỊHẠNH28/06/1974988.7KHÁ104CT.TRÀ
4HỒNG GIAHOA30/09/19790.0RỚT104CT.TRÀ
5NGUYỄN TÔN NỮ NHƯHOÀNG29/11/19820.0RỚT104CT.TRÀ
6LÊ THỊKIÊN09/01/198862.0RỚT104CT.TRÀ
7LÊ NGUYỄN THIÊNKIM04/09/19820.0RỚT104CT.TRÀ
8NGUYỄN QUỐCKHÁNH10/05/1990978.3KHÁ104CT.TRÀ
9TRẦN THỊ PHƯƠNGLAN03/06/19710.0RỚT104CT.TRÀ
10PHẠM THỊ MỸLINH20/07/19730.0RỚT104CT.TRÀ
11TRƯƠNG THỊ TUYẾTNGÂN15/09/1987888.0KHÁ104CT.TRÀ
12ĐỖ THỊ MAINGỌC23/04/19810.0RỚT104CT.TRÀ
13NGUYỄN THỊ THẢONGUYÊN15/04/1985586.0TB KHÁ104CT.TRÀ
14VÕ YẾNNHI19/11/1989756.3TB KHÁ104CT.TRÀ
15NGUYỄN THỊNHUNG07/05/19759109.3GIỎI104CT.TRÀ
16HÀ THỊNHUNG17/11/19860.0RỚT104CT.TRÀ
17TRẦN THỊ KIỀUOANH05/05/19800.0RỚT104CT.TRÀ
18HUỲNH TẤNPHÚ19/07/1987988.7KHÁ104CT.TRÀ
19NGUYỄN NGỌCPHƯƠNG15/06/196072.3RỚT104CT.TRÀ
20TRẦN VĂNTUÂN24/03/1988999.0GIỎI104CT.TRÀ
21ĐẠNG THANHTÙNG20/08/19780.0RỚT104CT.TRÀ
22ĐỖ QUANGTƯỚNG18/03/1987544.7RỚT104CT.TRÀ
23TRẦN THỊTHẤM09/09/198762.0RỚT104CT.TRÀ
24NGUYỄN VĂNTHỌ28/04/197072.3RỚT104CT.TRÀ
25VÕ THỊ HỒNGTHOẠI03/01/1990846.7TB KHÁ104CT.TRÀ
26PHAN NGUYỄN BẢOTHY13/07/19800.0RỚT104CT.TRÀ
27PHẠM THỊ THUTRANG13/03/198772.3RỚT104CT.TRÀ
28NGUYỄN THỊ PHƯƠNGTRÂM15/08/1987978.3KHÁ104CT.TRÀ
29NGUYỄN THỊ HỒNGVÂN20/08/19830.0RỚT104CT.TRÀ
30ĐẶNG PHƯƠNGUYÊN07/02/19830.0RỚT104CT.TRÀ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo