• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm lớp kế toán căn bản(KT01C-126)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐiỂM TB XL KHÓA GV
1 CHU VÂN ANH 03/10/1990 HẢI PHÒNG 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
2 TRẦN VŨ HUYỀN ANH 23/08/1985 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
3 TRẦN PHÚ CƯỜNG 3/12/1990 AN GIANG 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
4 DƯƠNG THANH CHÂU 31/12/1967 LONG AN 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
5 ĐẶNG THỊ NHẬT LINH 23/04/1991 VŨNG TÀU 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
6 NGUYỄN THỊ MỘNG LINH 10/10/1992 BẾN TRE 0.0 Rớt 126C T.VŨ
7 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 16/04/1990 ĐẮK LẮK 0.0 Rớt 126C T.VŨ
8 VÕ THỊ HỒNG LOAN 07/01/1981 ĐỒNG NAI 9 9.0 Giỏi 126C T.VŨ
9 TRẦN KHÀNH THOẠI MY 28/01/1989 LÂM ĐỒNG 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
10 NGUYỄN THỊ THU NGA 20/05/1986 ĐỒNG NAI 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
11 VŨ THỊ MINH NGỌC 16/10/1990 YÊN BÁI 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
12 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 27/12/1977 TPHCM 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
13 TRƯƠNG THỊ THÙY NGUYÊN 23/11/1987 TÂY NINH 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
14 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN 01/10/1989 BÌNH ĐỊNH 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
15 TRẦN HOÀNG CẨM NHUNG 01/10/1980 HUẾ 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
16 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 01/11/1985 Hải Phòng 0.0 Rớt 126C T.VŨ
17 NGUYỄN THẾ TÁI 19/02/1992 AN GIANG 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
18 PHAN THỊ MINH THIỆN 03/02/1993 TP HCM 9 9.0 Giỏi 126C T.VŨ
19 LẠI THỊ BÍCH THỬ 09/02/1986 BẮC BÌNH 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
20 PHẠM THỊ THU 08/07/1984 0.0 Rớt 126C T.VŨ
21 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 20/12/1988 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ
22 ĐẶNG THU UYÊN 07/05/1993 PHÚ YÊN 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
23 ĐẶNG MAI VI 17/04/1990 KON TUM 8 8.0 Khá 126C T.VŨ
24 HÀ THỊ VƯỢNG 10/09/1989 ĐĂK LĂK 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
25 ÂU KIỀU PHI YẾN 14/12/1990 NINH THUẬN 9 9.0 Giỏi 126C T.VŨ
26 NGUYỄN THỊ HUỲNH TRANG 04/07/1993 AN GIANG 7 7.0 Khá 126C T.VŨ
27 LÂM TRƯỞNG HÒA 14/08/1990 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc 126C T.VŨ

Bài viết liên quan