• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm (KT05 – K131)

STTHỌTÊNNGÀY SINHNƠI SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
THUẾBCTC
1HOÀNG VIỆT15/10/1979TP HCM8109.0Giỏi131C.LOAN
2CHÂU THỊ NGỌCHIỀN19/09/1980TP HCM0.0Rớt131C.LOAN
3TRỊNH THANHHIỀN18/06/1985TP HCM7108.5Khá131C.LOAN
4NGUYỄN THỊ HỒNGNGỌC16/01/1989TP HCM7108.5Khá131C.LOAN
5VƯƠNG TÚNHI08/05/1985TP HCM1089.0Giỏi131C.LOAN
6NGUYỄN KIMNHUNG07/12/1991AN GIANG697.5Khá131C.LOAN
7PHẠM THỊ THANHPHƯƠNG15/09/1980TP HCM101010.0Xuất Sắc131C.LOAN
8NINH KHÁNHTÙNG11/08/1983TP. HCM79.58.3Khá131C.LOAN
9ĐÀM THỊ NGỌC NỮ DIỄMTHANH18/06/1986PHÚ YÊN0.0Rớt131C.LOAN
10ĐẶNG NGỌC BÍCHTHỦY08/05/1977ĐỒNG NAI105.0Đạt131C.LOAN
11PHAN NGUYỄN THANH08/11/1993TP HCM856.5Tb Khá131C.LOAN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo