• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm (KT05 – K131)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
THUẾ BCTC
1 HOÀNG VIỆT 15/10/1979 TP HCM 8 10 9.0 Giỏi 131 C.LOAN
2 CHÂU THỊ NGỌC HIỀN 19/09/1980 TP HCM 0.0 Rớt 131 C.LOAN
3 TRỊNH THANH HIỀN 18/06/1985 TP HCM 7 10 8.5 Khá 131 C.LOAN
4 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 16/01/1989 TP HCM 7 10 8.5 Khá 131 C.LOAN
5 VƯƠNG TÚ NHI 08/05/1985 TP HCM 10 8 9.0 Giỏi 131 C.LOAN
6 NGUYỄN KIM NHUNG 07/12/1991 AN GIANG 6 9 7.5 Khá 131 C.LOAN
7 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 15/09/1980 TP HCM 10 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LOAN
8 NINH KHÁNH TÙNG 11/08/1983 TP. HCM 7 9.5 8.3 Khá 131 C.LOAN
9 ĐÀM THỊ NGỌC NỮ DIỄM THANH 18/06/1986 PHÚ YÊN 0.0 Rớt 131 C.LOAN
10 ĐẶNG NGỌC BÍCH THỦY 08/05/1977 ĐỒNG NAI 10 5.0 Đạt 131 C.LOAN
11 PHAN NGUYỄN THANH 08/11/1993 TP HCM 8 5 6.5 Tb Khá 131 C.LOAN

Bài viết liên quan