• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm (KT05 – K132)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
THUẾ BCTC
1 PHẠM LÊ PHƯƠNG CHI 29/10/1993 DAK LAK 8 10 9.0 Giỏi 132 C.LOAN
2 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 15/01/1991 KHÁNH HÒA 10 10 10.0 Xuất Sắc 132 C.LOAN
3 THÁI MỸ HẰNG 01/04/1987 TP HCM 7 10 8.5 Khá 132 C.LOAN
4 DOÃN MINH HÙNG 21/12/1988 TP HCM 8 10 9.0 Giỏi 132 C.LOAN
5 HÀ THỊ NGỌC KIM 09/11/1983 QUẢNG BÌNH 8 10 9.0 Giỏi 132 C.LOAN
6 TRẦN THỊ MỸ NGA 04/05/1985 VĨNH LONG 8 9.5 8.8 Khá 132 C.LOAN
7 NGUYỄN THỊ THANH NGA 09/03/1990 TP. HCM 9 9.5 9.3 Giỏi 132 C.LOAN
8 HUỲNH VĂN NGOẠN 26/06/1989 BẾN TRE 7 8 7.5 Khá 132 C.LOAN
9 NGÔ THỊ NHUNG 05/08/1992 THÁI NGUYÊN 8 10 9.0 Giỏi 132 C.LOAN
10 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 09/11/1992 TP HCM 7 8 7.5 Khá 132 C.LOAN
11 PHẠM NGUYỄN TRÚC QUYÊN 13/12/1992 TIỀN GIANG 7 8 7.5 Khá 132 C.LOAN
12 TRẦN VĂN HOÀNG 15/11/1990 BẾN TRE 9 10 9.5 Giỏi 132 C.LOAN
13 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 03/09/1992 TP HCM 7 9.5 8.3 Khá 132 C.LOAN
14 TRẦN THỊ TUYẾT VÂN 26/02/1989 KHÁNH HÒA 7 10 8.5 Khá 132 C.LOAN
15 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 25/10/1993 LONG AN 8 9.5 8.8 Khá 132 C.LOAN

Bài viết liên quan